Objednávky vyhotovené v máji 2014

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2014

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.
Objednávka číslo : KRV14111
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14111.pdf

Objednávka číslo : OAIM14059
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :286,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14059.pdf

Objednávka číslo : OAIM14060
popis :senzory
suma v EUR s DPH :80,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14060.pdf

Objednávka číslo : OAIM14061
popis :mat.hyg.
suma v EUR s DPH :530,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14061.pdf

Objednávka číslo : OAIM14062
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :665,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14062.pdf

Objednávka číslo : OAIM14063
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :379,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14063.pdf

Objednávka číslo : PIR14105
popis :katétre
suma v EUR s DPH :693,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14105.pdf

Objednávka číslo : PIR14106
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :171,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14106.pdf

Objednávka číslo : PIR14107
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :762,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14107.pdf

Objednávka číslo : PIR14108
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :349,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14108.pdf

Objednávka číslo : PIR14109
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :196,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14109.pdf

Objednávka číslo : PIR14110
popis :stenty
suma v EUR s DPH :195,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14110.pdf

Objednávka číslo : VZP14211
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :644,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14211.pdf

Objednávka číslo : VZP14213
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :46,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14213.pdf

Objednávka číslo : VZP14214
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :32,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2014
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14214.pdf

Objednávka číslo : MAT14030
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14030.pdf

Objednávka číslo : PIK14243
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :234,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14243.pdf

Objednávka číslo : PIK14244
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :665,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14244.pdf

Objednávka číslo : PIK14245
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :716,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14245.pdf

Objednávka číslo : PIK14246
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :457,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14246.pdf

Objednávka číslo : PIK14247
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :477,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14247.pdf

Objednávka číslo : PIK14248
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :640,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14248.pdf

Objednávka číslo : PIK14249
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :621,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14249.pdf

Objednávka číslo : PIK14250
popis :katétre
suma v EUR s DPH :489,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14250.pdf

Objednávka číslo : PIK14251
popis :katétre
suma v EUR s DPH :541,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14251.pdf

Objednávka číslo : PIK14252
popis :katétre
suma v EUR s DPH :267,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14252.pdf

Objednávka číslo : PIK14253
popis :stenty
suma v EUR s DPH :997,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14253.pdf

Objednávka číslo : PIK14254
popis :stenty
suma v EUR s DPH :452,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14254.pdf

Objednávka číslo : PIR14111
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :765,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14111.pdf

Objednávka číslo : POS14117
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :488,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14117.pdf

Objednávka číslo : TU14133
popis :oprava inj.dávkovačov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14133.pdf

Objednávka číslo : TU14134
popis :prev.prehliadka ZT
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :35872161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14134.pdf

Objednávka číslo : VZP14215
popis :Objednávka VZP14215
suma v EUR s DPH :972,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14215.pdf

Objednávka číslo : OAIM14064
popis :kanyly tracheostomické
suma v EUR s DPH :336,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14064.pdf

Objednávka číslo : OOPP14025
popis :str.lístky
suma v EUR s DPH :940,80
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14025.pdf

Objednávka číslo : PEK14169
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :877,31
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14169.pdf

Objednávka číslo : PEK14170
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :545,30
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14170.pdf

Objednávka číslo : PEK14171
popis :sety
suma v EUR s DPH :213,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14171.pdf

Objednávka číslo : PEK14172
popis :kardiostimulátory,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :358,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14172.pdf

Objednávka číslo : PEK14173
popis :elektródy,zavádzače
suma v EUR s DPH :970,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14173.pdf

Objednávka číslo : PEK14174
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :711,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14174.pdf

Objednávka číslo : VZP14216
popis :hemokultúra
suma v EUR s DPH :539,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14216.pdf

Objednávka číslo : VZP14217
popis :mat. hygienický, sety
suma v EUR s DPH :950,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14217.pdf

Objednávka číslo : VZP14218
popis :mat. hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :144,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14218.pdf

Objednávka číslo : VZP14219
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :165,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14219.pdf

Objednávka číslo : KRV14112
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14112.pdf

Objednávka číslo : KRV14113
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14113.pdf

Objednávka číslo : NTS14027
popis :kontaktblok
suma v EUR s DPH :46,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :ESE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského 541/8, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa :36010766
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14027.pdf

Objednávka číslo : PIK14255
popis :stenty
suma v EUR s DPH :112,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14255.pdf

Objednávka číslo : PIK14256
popis :stenty
suma v EUR s DPH :477,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14256.pdf

Objednávka číslo : PIK14257
popis :katétre
suma v EUR s DPH :35,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14257.pdf

Objednávka číslo : PIR14112
popis :stenty
suma v EUR s DPH :602,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14112.pdf

Objednávka číslo : PIR14113
popis :stenty
suma v EUR s DPH :391,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14113.pdf

Objednávka číslo : PIR14114
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :196,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14114.pdf

Objednávka číslo : PIR14115
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :478,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14115.pdf

Objednávka číslo : PIR14116
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :350,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14116.pdf

Objednávka číslo : TU14135
popis :káble silikónové
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2014
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :Havlíčkova 869, 75701 Valašské Meziříčí
IČO dodávateľa :60321113
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14135.pdf

Objednávka číslo : PEK14175
popis :katétre
suma v EUR s DPH :517,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14175.pdf

Objednávka číslo : PEK14176
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :711,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14176.pdf

Objednávka číslo : PEK14177
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :831,00
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14177.pdf

Objednávka číslo : PEK14178
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :346,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14178.pdf

Objednávka číslo : PEK14179
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :474,95
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14179.pdf

Objednávka číslo : PIK14258
popis :bandáž
suma v EUR s DPH :579,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14258.pdf

Objednávka číslo : PIK14259
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :474,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14259.pdf

Objednávka číslo : PIK14260
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :350,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14260.pdf

Objednávka číslo : PIK14261
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14261.pdf

Objednávka číslo : PIK14262
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :910,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14262.pdf

Objednávka číslo : PIK14263
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14263.pdf

Objednávka číslo : PIK14264
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :535,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14264.pdf

Objednávka číslo : PIK14265
popis :katétre
suma v EUR s DPH :270,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14265.pdf

Objednávka číslo : PIK14266
popis :katétre
suma v EUR s DPH :883,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14266.pdf

Objednávka číslo : PIK14267
popis :katétre, stenty
suma v EUR s DPH :460,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14267.pdf

Objednávka číslo : PIK14268
popis :katétre
suma v EUR s DPH :970,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14268.pdf

Objednávka číslo : PIK14269
popis :katétre
suma v EUR s DPH :609,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14269.pdf

Objednávka číslo : PIK14270
popis :katétre
suma v EUR s DPH :888,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14270.pdf

Objednávka číslo : PIK14271
popis :stenty
suma v EUR s DPH :770,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14271.pdf

Objednávka číslo : KRV14115
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14115.pdf

Objednávka číslo : KRV14114
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14114.pdf

Objednávka číslo : NTS14028
popis :filtre
suma v EUR s DPH :499,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :FILTEKO s.r.o.
adresa dodávateľa :Školská 655/36, 5952 Veľká Lomnica
IČO dodávateľa :36462110
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14028.pdf

Objednávka číslo : OAIM14065
popis :dialýza
suma v EUR s DPH :715,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14065.pdf

Objednávka číslo : OAIM14066
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :921,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14066.pdf

Objednávka číslo : OAIM14067
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :175,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14067.pdf

Objednávka číslo : OAIM14068
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :530,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14068.pdf

Objednávka číslo : PIK14272
popis :katétre
suma v EUR s DPH :867,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14272.pdf

Objednávka číslo : PIK14273
popis :stenty
suma v EUR s DPH :391,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14273.pdf

Objednávka číslo : PIK14274
popis :stenty
suma v EUR s DPH :106,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14274.pdf

Objednávka číslo : PIK14275
popis :stenty
suma v EUR s DPH :650,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14275.pdf

Objednávka číslo : PIK14276
popis :katétre
suma v EUR s DPH :488,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14276.pdf

Objednávka číslo : PIK14277
popis :stenty
suma v EUR s DPH :840,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14277.pdf

Objednávka číslo : PIK14278
popis :stenty
suma v EUR s DPH :326,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14278.pdf

Objednávka číslo : PIR14117
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :69,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14117.pdf

Objednávka číslo : PIR14118
popis :katétre
suma v EUR s DPH :387,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14118.pdf

Objednávka číslo : PIR14119
popis :katétre
suma v EUR s DPH :636,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14119.pdf

Objednávka číslo : POS14118
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :561,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14118.pdf

Objednávka číslo : TU14136
popis :prenájom plošiny + práca
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Štefan Francisty
adresa dodávateľa :Majerská cesta 69, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32000057
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14136.pdf

Objednávka číslo : TU14137
popis :úchyt, plech dvere
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Ing.Ľubomír GOLIAN LG team
adresa dodávateľa :Osloboditeľov 2595/25, 96221 Lieskovec
IČO dodávateľa :40676901
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14137.pdf

Objednávka číslo : TU14138
popis :klampiarske práce
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Pavel Hedvigi J P H
adresa dodávateľa :SNP 210/158, 960 11 Zvolen
IČO dodávateľa :33291012
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14138.pdf

Objednávka číslo : VZP14220
popis :Objednávka VZP14220
suma v EUR s DPH :237,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14220.pdf

Objednávka číslo : VZP14221
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14221.pdf

Objednávka číslo : VZP14222
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :839,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14222.pdf

Objednávka číslo : VZP14223
popis :gáza, tampóny
suma v EUR s DPH :287,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14223.pdf

Objednávka číslo : VZP14224
popis :roztok
suma v EUR s DPH :78,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2014
dodávateľ :IMUNA PHARM a.s.
adresa dodávateľa :Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO dodávateľa :36473685
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14224.pdf

Objednávka číslo : KRV14116
popis :Objednávka KRV14116
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14116.pdf

Objednávka číslo : OOPP14026
popis :lek.prehliadky
suma v EUR s DPH :10,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2014
dodávateľ :Alpha medical a.s.
adresa dodávateľa :Červenej armády 25, 036 01 Martin
IČO dodávateľa :31647758
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14026.pdf

Objednávka číslo : PIK14279
popis :katétre
suma v EUR s DPH :911,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14279.pdf

Objednávka číslo : PIK14280
popis :stenty
suma v EUR s DPH :574,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14280.pdf

Objednávka číslo : TU14139
popis :kábel predlžovací
suma v EUR s DPH :162,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2014
dodávateľ :S&T Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :31349935
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14139.pdf

Objednávka číslo : TU14140
popis :helium
suma v EUR s DPH :549,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2014
dodávateľ :MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa :35876859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14140.pdf

Objednávka číslo : DM14045
popis :Objednávka DM14045
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14045.pdf

Objednávka číslo : DM14046
popis :injekčné dávkovače
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14046.pdf

Objednávka číslo : DM14047
popis :skartovačka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :Ľubica Benková, nákupca,zásobovač
digitálna kópia :DM14047.pdf

Objednávka číslo : KRV14117
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14117.pdf

Objednávka číslo : MAT14031
popis :čistiace prostriedky
suma v EUR s DPH :297,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14031.pdf

Objednávka číslo : PEK14155
popis :katétre
suma v EUR s DPH :704,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14155.pdf

Objednávka číslo : PEK14180
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :162,98
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14180.pdf

Objednávka číslo : PEK14181
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :401,60
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14181.pdf

Objednávka číslo : PEK14182
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :900,97
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14182.pdf

Objednávka číslo : POS14119
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :587,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14119.pdf

Objednávka číslo : POS14120
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14120.pdf

Objednávka číslo : CAR14009
popis :lieky
suma v EUR s DPH :289,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14009.pdf

Objednávka číslo : KRV14100
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14100.pdf

Objednávka číslo : KRV14119
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14119.pdf

Objednávka číslo : MAT14032
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :986,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14032.pdf

Objednávka číslo : PEK14183
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :70,85
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14183.pdf

Objednávka číslo : PIK14281
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :333,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14281.pdf

Objednávka číslo : PIK14282
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :990,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14282.pdf

Objednávka číslo : PIK14283
popis :katétre
suma v EUR s DPH :519,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14283.pdf

Objednávka číslo : PIR14120
popis :stenty
suma v EUR s DPH :882,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14120.pdf

Objednávka číslo : PIR14121
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :196,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14121.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14022
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :115,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14022.pdf

Objednávka číslo : TU14141
popis :servis EKG
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14141.pdf

Objednávka číslo : TU14142
popis :nebezpečný odpad
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO dodávateľa :31318762
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14142.pdf

Objednávka číslo : VZP14225
popis :hemokultura
suma v EUR s DPH :375,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14225.pdf

Objednávka číslo : VZP14226
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :289,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14226.pdf

Objednávka číslo : VZP14227
popis :prís.k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :200,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14227.pdf

Objednávka číslo : VZP14228
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :177,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14228.pdf

Objednávka číslo : VZP14229
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :938,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14229.pdf

Objednávka číslo : DM14048
popis :pc zostava, notebook, mfp tlačiareň
suma v EUR s DPH :102,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14048.pdf

Objednávka číslo : IT14018
popis :oprava LCD monitorov
suma v EUR s DPH :113,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :TERAPO Servis s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Ľ. Štúra 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44188552
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14018.pdf

Objednávka číslo : POS14121
popis :krúžok anuloplastický, protéza cievna
suma v EUR s DPH :479,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14121.pdf

Objednávka číslo : POS14122
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :601,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14122.pdf

Objednávka číslo : POS14123
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :294,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14123.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14023
popis :Objednávka SLUZ14023
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :SLUZ14023.pdf

Objednávka číslo : VZP14230
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :300,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 84105 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14230.pdf

Objednávka číslo : VZP14231
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :231,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14231.pdf

Objednávka číslo : VZP14232
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :154,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14232.pdf

Objednávka číslo : VZP14233
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :861,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14233.pdf

Objednávka číslo : DM14049
popis :kancelárske kreslo
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :AR market s. r. o.
adresa dodávateľa :Námestie slobody 1657/11, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa :44143265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14049.pdf

Objednávka číslo : KRV14120
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :136,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14120.pdf

Objednávka číslo : MAT14033
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :336,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14033.pdf

Objednávka číslo : PEK14184
popis :katétre
suma v EUR s DPH :180,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14184.pdf

Objednávka číslo : PEK14185
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :779,70
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14185.pdf

Objednávka číslo : PEK14186
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :693,62
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14186.pdf

Objednávka číslo : PEK14187
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :923,90
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14187.pdf

Objednávka číslo : PEK14188
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :653,67
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14188.pdf

Objednávka číslo : PIK14284
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :648,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14284.pdf

Objednávka číslo : PIK14285
popis :katétre
suma v EUR s DPH :155,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14285.pdf

Objednávka číslo : PIK14286
popis :stenty
suma v EUR s DPH :162,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14286.pdf

Objednávka číslo : PIK14287
popis :stenty
suma v EUR s DPH :762,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14287.pdf

Objednávka číslo : POS14124
popis :šitie
suma v EUR s DPH :722,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14124.pdf

Objednávka číslo : POS14125
popis :šitie
suma v EUR s DPH :685,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14125.pdf

Objednávka číslo : POS14126
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :681,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14126.pdf

Objednávka číslo : POS14127
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14127.pdf

Objednávka číslo : TU14143
popis :oprava značenia
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631370
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14143.pdf

Objednávka číslo : TU14144
popis :oprava oper. svietidlo
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :NIMAG, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :31337775
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14144.pdf

Objednávka číslo : VZP14234
popis :Objednávka VZP14234
suma v EUR s DPH :288,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14234.pdf

Objednávka číslo : VZP14235
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14235.pdf

Objednávka číslo : VZP14236
popis :kanyly, mat.hyg.
suma v EUR s DPH :503,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14236.pdf

Objednávka číslo : DM14050
popis :úprava nábytok
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :Ján Lietava
adresa dodávateľa :Horná 71, 96261 Babiná
IČO dodávateľa :43152538
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14050.pdf

Objednávka číslo : DM14051
popis :Rozšírenie štrukturovanej kabeláže
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :ORGA-TRADE Network Systems, s. r. o.
adresa dodávateľa :Račianska 188, 830 04 Bratislava
IČO dodávateľa :46881239
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14051.pdf

Objednávka číslo : IT14019
popis :tonery
suma v EUR s DPH :795,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14019.pdf

Objednávka číslo : KRV14121
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14121.pdf

Objednávka číslo : KRV14122
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :KRV14122.pdf

Objednávka číslo : MAT14034
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :267,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14034.pdf

Objednávka číslo : PEK14189
popis :sety
suma v EUR s DPH :999,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14189.pdf

Objednávka číslo : PEK14190
popis :katétre
suma v EUR s DPH :429,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14190.pdf

Objednávka číslo : PEK14191
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :678,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14191.pdf

Objednávka číslo : PIK14288
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :189,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14288.pdf

Objednávka číslo : PIK14289
popis :katétre
suma v EUR s DPH :627,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14289.pdf

Objednávka číslo : PIR14122
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :858,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14122.pdf

Objednávka číslo : PIR14123
popis :katétre
suma v EUR s DPH :756,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14123.pdf

Objednávka číslo : PIR14124
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :196,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14124.pdf

Objednávka číslo : TU14145
popis :baterky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :MIRKAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rakovo 147, 038 42 Príbovce
IČO dodávateľa :47044195
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14145.pdf

Objednávka číslo : TU14146
popis :oprava perfusor
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14146.pdf

Objednávka číslo : TU14147
popis :napájací zdroj
suma v EUR s DPH :612,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14147.pdf

Objednávka číslo : TU14148
popis :nadrozmerná manžeta
suma v EUR s DPH :192,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14148.pdf

Objednávka číslo : VZP14237
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :891,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14237.pdf

Objednávka číslo : VZP14238
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :784,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14238.pdf

Objednávka číslo : VZP14239
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :178,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14239.pdf

Objednávka číslo : VZP14240
popis :drôt stimulačný
suma v EUR s DPH :895,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14240.pdf

Objednávka číslo : VZP14241
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :888,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14241.pdf

Objednávka číslo : POS14129
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :976,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14129.pdf

Objednávka číslo : POS14130
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :619,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14130.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14024
popis :repretentačné
suma v EUR s DPH :176,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2014
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :36362328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14024.pdf

Objednávka číslo : VZP14242
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :100,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2014
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14242.pdf

Objednávka číslo : VZP14243
popis :spojka
suma v EUR s DPH :42,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14243.pdf

Objednávka číslo : DM14052
popis :žehlička
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2014
dodávateľ :FAST PLUS, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35712783
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14052.pdf

Objednávka číslo : KRV14125
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14125.pdf

Objednávka číslo : PEK14192
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :774,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :23.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14192.pdf

Objednávka číslo : PEK14193
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :294,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14193.pdf

Objednávka číslo : PEK14194
popis :Objednávka PEK14194
suma v EUR s DPH :917,48
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :23.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14194.pdf

Objednávka číslo : POS14128
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14128.pdf

Objednávka číslo : VZP14244
popis :mat. hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :700,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14244.pdf

Objednávka číslo : DM14053
popis :stoličky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :JYSK s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :35974133
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14053.pdf

Objednávka číslo : DM14054
popis :lis na PET fľaše
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :InetServices, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zárieč - Keblov 81, 013 32 Svederník
IČO dodávateľa :47393335
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14054.pdf

Objednávka číslo : KRV14123
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14123.pdf

Objednávka číslo : KRV14124
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14124.pdf

Objednávka číslo : KRV14126
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :862,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14126.pdf

Objednávka číslo : MAT14035
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :136,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 10, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14035.pdf

Objednávka číslo : OAIM14069
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :524,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14069.pdf

Objednávka číslo : OAIM14070
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :878,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14070.pdf

Objednávka číslo : PIK14290
popis :katétre
suma v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14290.pdf

Objednávka číslo : PIK14291
popis :katétre
suma v EUR s DPH :352,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14291.pdf

Objednávka číslo : PIK14292
popis :katétre
suma v EUR s DPH :745,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14292.pdf

Objednávka číslo : PIK14293
popis :katétre
suma v EUR s DPH :952,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14293.pdf

Objednávka číslo : PIK14294
popis :katétre
suma v EUR s DPH :766,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14294.pdf

Objednávka číslo : PIK14295
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :751,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14295.pdf

Objednávka číslo : PIK14296
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :484,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14296.pdf

Objednávka číslo : PIK14297
popis :stenty
suma v EUR s DPH :958,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14297.pdf

Objednávka číslo : PIK14298
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1004,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14298.pdf

Objednávka číslo : PIR14125
popis :prísl. invazívne,sety
suma v EUR s DPH :67,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14125.pdf

Objednávka číslo : PIR14126
popis :stenty
suma v EUR s DPH :48,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14126.pdf

Objednávka číslo : PIR14127
popis :katétre
suma v EUR s DPH :499,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14127.pdf

Objednávka číslo : PIR14128
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :611,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14128.pdf

Objednávka číslo : PIR14129
popis :katétre
suma v EUR s DPH :609,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14129.pdf

Objednávka číslo : PIR14130
popis :katétre
suma v EUR s DPH :570,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14130.pdf

Objednávka číslo : PIR14131
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :117,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14131.pdf

Objednávka číslo : POS14131
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :700,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14131.pdf

Objednávka číslo : POS14132
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :203,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14132.pdf

Objednávka číslo : POS14133
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :922,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14133.pdf

Objednávka číslo : POS14134
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :619,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14134.pdf

Objednávka číslo : TU14149
popis :oprava
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :BAPS s.r.o.
adresa dodávateľa :Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :45240281
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14149.pdf

Objednávka číslo : TU14150
popis :nebezpečný odpad
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO dodávateľa :31318762
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14150.pdf

Objednávka číslo : TU14151
popis :Objednávka TU14151
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :TU14151.pdf

Objednávka číslo : VZP14245
popis :materiál hyg.,sety
suma v EUR s DPH :706,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14245.pdf

Objednávka číslo : VZP14246
popis :mat. hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14246.pdf

Objednávka číslo : VZP14247
popis :Objednávka VZP14247
suma v EUR s DPH :477,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14247.pdf

Objednávka číslo : VZP14248
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :990,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2014
dodávateľ :PULImedical, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji
IČO dodávateľa :31344399
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14248.pdf

Objednávka číslo : MAT14036
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :23,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14036.pdf

Objednávka číslo : MAT14037
popis :tlačivá, kanc.potreby
suma v EUR s DPH :68,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14037.pdf

Objednávka číslo : NTS14029
popis :žiarovky
suma v EUR s DPH :127,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, 96212 Detva
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14029.pdf

Objednávka číslo : NTS14030
popis :elektro materiál
suma v EUR s DPH :68,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14030.pdf

Objednávka číslo : OAIM14071
popis :filtre
suma v EUR s DPH :748,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14071.pdf

Objednávka číslo : PEK14195
popis :vodiče,sety
suma v EUR s DPH :875,30
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14195.pdf

Objednávka číslo : PEK14196
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14196.pdf

Objednávka číslo : PIK14299
popis :katétre
suma v EUR s DPH :466,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14299.pdf

Objednávka číslo : PIK14300
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :846,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14300.pdf

Objednávka číslo : PIK14301
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :117,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14301.pdf

Objednávka číslo : PIK14302
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14302.pdf

Objednávka číslo : PIK14303
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14303.pdf

Objednávka číslo : PIR14132
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :495,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14132.pdf

Objednávka číslo : PIR14133
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :507,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14133.pdf

Objednávka číslo : TU14152
popis :oprava injekčný dávkovač
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14152.pdf

Objednávka číslo : TU14153
popis :zvlhčovacia fľaša
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :46756906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14153.pdf

Objednávka číslo : VZP14249
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :724,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2014
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14249.pdf

Objednávka číslo : PEK14197
popis :katétre,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :154,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14197.pdf

Objednávka číslo : PEK14198
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :849,90
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :28.05.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14198.pdf

Objednávka číslo : PEK14199
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :346,10
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :28.05.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14199.pdf

Objednávka číslo : PEK14200
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :873,15
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :28.05.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14200.pdf

Objednávka číslo : PEK14201
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :223,00
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :28.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14201.pdf

Objednávka číslo : PIK14304
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :774,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14304.pdf

Objednávka číslo : TU14154
popis :oprava sekundárneho monitora
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14154.pdf

Objednávka číslo : DM14055
popis :sieťky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, 97632 Badín
IČO dodávateľa :35489308
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14055.pdf

Objednávka číslo : KRV14127
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14127.pdf

Objednávka číslo : NTS14031
popis :nastavenie výťahu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31402828
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14031.pdf

Objednávka číslo : PEK14202
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :801,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14202.pdf

Objednávka číslo : TU14155
popis :germicídne trubice
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :Nexa, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sasinkova 9, 92141 Piešťany
IČO dodávateľa :36239798
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14155.pdf

Objednávka číslo : TU14156
popis :káble EKG
suma v EUR s DPH :846,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14156.pdf

Objednávka číslo : TU14157
popis :oprava operačné stoly
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :NIMAG, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :31337775
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14157.pdf

Objednávka číslo : TU14158
popis :prenájom rohoží
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, 82104 Bratislava
IČO dodávateľa :31345212
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14158.pdf

Objednávka číslo : TU14159
popis :zámok
suma v EUR s DPH :4,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2014
dodávateľ :V.P.F.MEDIUM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :35711531
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14159.pdf

Objednávka číslo : KRV14128
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14128.pdf

Objednávka číslo : OOPP14027
popis :kľúče, zámky
suma v EUR s DPH :182,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2014
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14027.pdf

Objednávka číslo : CAR14010
popis :lieky
suma v EUR s DPH :86,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14010.pdf

Objednávka číslo : KRV14130
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :163,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14130.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.