Objednávky vyhotovené v apríli 2014

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2014

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : CAR14007
popis :lieky
suma v EUR s DPH :75052,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14007.pdf

Objednávka číslo : IT14014
popis :meranie, výmena zásuviek RJ45
suma v EUR s DPH :402,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :TS Creo, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36037907
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14014.pdf

Objednávka číslo : IT14015
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :949,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14015.pdf

Objednávka číslo : KRV14073
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14073.pdf

Objednávka číslo : KRV14074
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14074.pdf

Objednávka číslo : KRV14075
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :726,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14075.pdf

Objednávka číslo : KRV14076
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14076.pdf

Objednávka číslo : KRV14077
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14077.pdf

Objednávka číslo : KRV14078
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14078.pdf

Objednávka číslo : KRV14079
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14079.pdf

Objednávka číslo : KRV14080
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14080.pdf

Objednávka číslo : KRV14081
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14081.pdf

Objednávka číslo : KRV14082
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14082.pdf

Objednávka číslo : KRV14083
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14083.pdf

Objednávka číslo : KRV14084
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14084.pdf

Objednávka číslo : KRV14086
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14086.pdf

Objednávka číslo : KRV14087
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14087.pdf

Objednávka číslo : KRV14088
popis :Objednávka KRV14088
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14088.pdf

Objednávka číslo : KRV14090
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14090.pdf

Objednávka číslo : KRV14091
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14091.pdf

Objednávka číslo : KRV14092
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14092.pdf

Objednávka číslo : KRV14093
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14093.pdf

Objednávka číslo : KRV14094
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14094.pdf

Objednávka číslo : KRV14095
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14095.pdf

Objednávka číslo : KRV14096
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :2663,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14096.pdf

Objednávka číslo : MAT14022
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :75,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14022.pdf

Objednávka číslo : MAT14023
popis :páska do štítkovača Dymo
suma v EUR s DPH :65,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Michal Záhora - MIZA
adresa dodávateľa :Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44052111
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14023.pdf

Objednávka číslo : MAT14024
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :1846,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 10, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14024.pdf

Objednávka číslo : MAT14025
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :378,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14025.pdf

Objednávka číslo : MAT14026
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :1128,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14026.pdf

Objednávka číslo : MAT14027
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :282,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14027.pdf

Objednávka číslo : OAIM14046
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :636,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14046.pdf

Objednávka číslo : OAIM14047
popis :oxysezor
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14047.pdf

Objednávka číslo : OAIM14048
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3963,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14048.pdf

Objednávka číslo : OAIM14049
popis :okruhy dýchacie, katétre, mat.hyg.
suma v EUR s DPH :9663,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14049.pdf

Objednávka číslo : OAIM14050
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2701,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14050.pdf

Objednávka číslo : OAIM14051
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4567,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14051.pdf

Objednávka číslo : OAIM14052
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :1863,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14052.pdf

Objednávka číslo : OAIM14053
popis :materiál obväzový
suma v EUR s DPH :309,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, 90851 Holíč
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14053.pdf

Objednávka číslo : OAIM14054
popis :skúmavky ACT
suma v EUR s DPH :1314,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14054.pdf

Objednávka číslo : OOPP14018
popis :púzdra na čip.karty
suma v EUR s DPH :100,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.04.2014
dodávateľ :PRODIS s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 8, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :36176061
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14018.pdf

Objednávka číslo : OOPP14019
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :24833,22
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14019.pdf

Objednávka číslo : OOPP14020
popis :školenie-Heliport
suma v EUR s DPH :165,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :MEDISTAR, s.r.o.
adresa dodávateľa :Imatra 13, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :36642347
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14020.pdf

Objednávka číslo : OOPP14021
popis :vyšetrenie zamestnanci
suma v EUR s DPH :63,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Alpha medical a.s.
adresa dodávateľa :Červenej armády 25, 036 01 Martin
IČO dodávateľa :31647758
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14021.pdf

Objednávka číslo : PEK14123
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14123.pdf

Objednávka číslo : PEK14124
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :48350,24
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14124.pdf

Objednávka číslo : PEK14125
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :50397,49
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14125.pdf

Objednávka číslo : PEK14126
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :56761,10
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14126.pdf

Objednávka číslo : PEK14127
popis :šitie
suma v EUR s DPH :340,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14127.pdf

Objednávka číslo : PEK14128
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2018,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14128.pdf

Objednávka číslo : PEK14129
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2898,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14129.pdf

Objednávka číslo : PEK14130
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8891,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14130.pdf

Objednávka číslo : PEK14131
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :21267,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Turgenevova 19, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14131.pdf

Objednávka číslo : PEK14132
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8550,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14132.pdf

Objednávka číslo : PEK14133
popis :sety
suma v EUR s DPH :3334,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14133.pdf

Objednávka číslo : PEK14134
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :98018,90
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14134.pdf

Objednávka číslo : PEK14135
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :76953,80
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14135.pdf

Objednávka číslo : PEK14136
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38654,20
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :09.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14136.pdf

Objednávka číslo : PEK14137
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :20087,94
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :09.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14137.pdf

Objednávka číslo : PEK14138
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14138.pdf

Objednávka číslo : PEK14139
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :30600,00
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14139.pdf

Objednávka číslo : PEK14140
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :62008,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14140.pdf

Objednávka číslo : PEK14141
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :14064,60
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14141.pdf

Objednávka číslo : PEK14142
popis :sety
suma v EUR s DPH :8214,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14142.pdf

Objednávka číslo : PEK14143
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :39549,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14143.pdf

Objednávka číslo : PEK14144
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :37478,10
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14144.pdf

Objednávka číslo : PEK14145
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :48398,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14145.pdf

Objednávka číslo : PEK14146
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :5525,54
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14146.pdf

Objednávka číslo : PEK14147
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :10317,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14147.pdf

Objednávka číslo : PEK14148
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2689,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14148.pdf

Objednávka číslo : PEK14149
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :13567,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14149.pdf

Objednávka číslo : PEK14150
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :100286,38
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14150.pdf

Objednávka číslo : PEK14151
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :6657,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14151.pdf

Objednávka číslo : PEK14152
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :766,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14152.pdf

Objednávka číslo : PEK14153
popis :katétre,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :4389,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14153.pdf

Objednávka číslo : PEK14155
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7589,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14155.pdf

Objednávka číslo : PEK14156
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :80140,50
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14156.pdf

Objednávka číslo : PEK14157
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :22327,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14157.pdf

Objednávka číslo : PEK14158
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :876,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14158.pdf

Objednávka číslo : PEK14159
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1149,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14159.pdf

Objednávka číslo : PEK14160
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :37397,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14160.pdf

Objednávka číslo : PIK14167
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12113,56
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14167.pdf

Objednávka číslo : PIK14168
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1563,04
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14168.pdf

Objednávka číslo : PIK14169
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16403,80
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14169.pdf

Objednávka číslo : PIK14170
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :12329,64
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14170.pdf

Objednávka číslo : PIK14171
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6979,04
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14171.pdf

Objednávka číslo : PIK14172
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14172.pdf

Objednávka číslo : PIK14173
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1198,00
číslo zmluvy :042/2012
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14173.pdf

Objednávka číslo : PIK14174
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12792,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14174.pdf

Objednávka číslo : PIK14175
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :14400,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14175.pdf

Objednávka číslo : PIK14176
popis :vodiče,sety
suma v EUR s DPH :5658,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14176.pdf

Objednávka číslo : PIK14177
popis :katétre
suma v EUR s DPH :57338,20
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14177.pdf

Objednávka číslo : PIK14178
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6018,57
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14178.pdf

Objednávka číslo : PIK14179
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11154,00
číslo zmluvy :063/2012_D1
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14179.pdf

Objednávka číslo : PIK14180
popis :stenty
suma v EUR s DPH :29902,65
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14180.pdf

Objednávka číslo : PIK14181
popis :stenty
suma v EUR s DPH :26793,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14181.pdf

Objednávka číslo : PIK14182
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13188,15
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :04.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14182.pdf

Objednávka číslo : PIK14183
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5387,45
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :04.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14183.pdf

Objednávka číslo : PIK14184
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7216,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14184.pdf

Objednávka číslo : PIK14185
popis :katétre
suma v EUR s DPH :203,30
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14185.pdf

Objednávka číslo : PIK14186
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5177,57
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14186.pdf

Objednávka číslo : PIK14187
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14187.pdf

Objednávka číslo : PIK14188
popis :stenty, mat.hygienický
suma v EUR s DPH :18560,88
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14188.pdf

Objednávka číslo : PIK14189
popis :katétre
suma v EUR s DPH :20385,00
číslo zmluvy :058/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14189.pdf

Objednávka číslo : PIK14190
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3637,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14190.pdf

Objednávka číslo : PIK14191
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :21600,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14191.pdf

Objednávka číslo : PIK14192
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :12410,70
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14192.pdf

Objednávka číslo : PIK14193
popis :katétre
suma v EUR s DPH :22464,00
číslo zmluvy :074/2012_D1
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14193.pdf

Objednávka číslo : PIK14194
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3108,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14194.pdf

Objednávka číslo : PIK14195
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1744,76
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14195.pdf

Objednávka číslo : PIK14196
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6192,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14196.pdf

Objednávka číslo : PIK14197
popis :sety
suma v EUR s DPH :63293,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14197.pdf

Objednávka číslo : PIK14198
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9350,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14198.pdf

Objednávka číslo : PIK14199
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9499,60
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14199.pdf

Objednávka číslo : PIK14201
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11384,80
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :09.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14201.pdf

Objednávka číslo : PIK14202
popis :katétre
suma v EUR s DPH :23640,98
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :09.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14202.pdf

Objednávka číslo : PIK14203
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7721,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14203.pdf

Objednávka číslo : PIK14204
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14204.pdf

Objednávka číslo : PIK14205
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8519,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14205.pdf

Objednávka číslo : PIK14206
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :14747,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14206.pdf

Objednávka číslo : PIK14207
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3987,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14207.pdf

Objednávka číslo : PIK14208
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1198,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14208.pdf

Objednávka číslo : PIK14209
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6900,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14209.pdf

Objednávka číslo : PIK14210
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14210.pdf

Objednávka číslo : PIK14211
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8469,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14211.pdf

Objednávka číslo : PIK14212
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :12722,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14212.pdf

Objednávka číslo : PIK14213
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :10894,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14213.pdf

Objednávka číslo : PIK14214
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2040,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14214.pdf

Objednávka číslo : PIK14215
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4850,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14215.pdf

Objednávka číslo : PIK14216
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3907,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14216.pdf

Objednávka číslo : PIK14217
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14427,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14217.pdf

Objednávka číslo : PIK14218
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :15487,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14218.pdf

Objednávka číslo : PIK14219
popis :sety
suma v EUR s DPH :7968,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14219.pdf

Objednávka číslo : PIK14220
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14220.pdf

Objednávka číslo : PIK14221
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8890,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14221.pdf

Objednávka číslo : PIK14222
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2617,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14222.pdf

Objednávka číslo : PIK14223
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14223.pdf

Objednávka číslo : PIK14224
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3363,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14224.pdf

Objednávka číslo : PIK14225
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2952,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14225.pdf

Objednávka číslo : PIK14226
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5275,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14226.pdf

Objednávka číslo : PIK14227
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :972,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14227.pdf

Objednávka číslo : PIK14228
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14228.pdf

Objednávka číslo : PIK14229
popis :sety
suma v EUR s DPH :45225,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14229.pdf

Objednávka číslo : PIK14230
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1367,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14230.pdf

Objednávka číslo : PIR14080
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1166,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :01.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14080.pdf

Objednávka číslo : PIR14081
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :37680,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14081.pdf

Objednávka číslo : PIR14082
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :8227,00
číslo zmluvy :35/2012_D1
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14082.pdf

Objednávka číslo : PIR14083
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4995,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14083.pdf

Objednávka číslo : PIR14084
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2340,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14084.pdf

Objednávka číslo : PIR14085
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14085.pdf

Objednávka číslo : PIR14086
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3347,20
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14086.pdf

Objednávka číslo : PIR14087
popis :katétre
suma v EUR s DPH :672,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14087.pdf

Objednávka číslo : PIR14088
popis :katétre
suma v EUR s DPH :29970,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14088.pdf

Objednávka číslo : PIR14089
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3180,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14089.pdf

Objednávka číslo : PIR14090
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8760,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14090.pdf

Objednávka číslo : PIR14091
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2774,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14091.pdf

Objednávka číslo : PIR14092
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2536,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14092.pdf

Objednávka číslo : PIR14093
popis :rotarex
suma v EUR s DPH :9060,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14093.pdf

Objednávka číslo : PIR14094
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14094.pdf

Objednávka číslo : PIR14095
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5535,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14095.pdf

Objednávka číslo : PIR14096
popis :katétre,uzávery cievne
suma v EUR s DPH :17892,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14096.pdf

Objednávka číslo : PIR14097
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :12393,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14097.pdf

Objednávka číslo : PIR14098
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2637,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14098.pdf

Objednávka číslo : POS14090
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2430,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14090.pdf

Objednávka číslo : POS14091
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14091.pdf

Objednávka číslo : POS14092
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14092.pdf

Objednávka číslo : POS14093
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14093.pdf

Objednávka číslo : POS14094
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14094.pdf

Objednávka číslo : POS14095
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14095.pdf

Objednávka číslo : POS14096
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :922,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14096.pdf

Objednávka číslo : POS14097
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :7356,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14097.pdf

Objednávka číslo : POS14098
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1657,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14098.pdf

Objednávka číslo : POS14099
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2174,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14099.pdf

Objednávka číslo : POS14100
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1815,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14100.pdf

Objednávka číslo : POS14101
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14101.pdf

Objednávka číslo : POS14102
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :9067,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14102.pdf

Objednávka číslo : POS14103
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14103.pdf

Objednávka číslo : POS14104
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1815,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14104.pdf

Objednávka číslo : POS14105
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14105.pdf

Objednávka číslo : POS14106
popis :šitie
suma v EUR s DPH :11633,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14106.pdf

Objednávka číslo : POS14108
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :351,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14108.pdf

Objednávka číslo : POS14109
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :1120,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14109.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14017
popis :inzercia
suma v EUR s DPH :94,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.04.2014
dodávateľ :Profesia. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 81109 Bratislava
IČO dodávateľa :35800861
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14017.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14018
popis :zhotovenie pečiatky
suma v EUR s DPH :32,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14018.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14019
popis :reprezentačné
suma v EUR s DPH :357,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :36362328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14019.pdf

Objednávka číslo : TU14105
popis :manžeta
suma v EUR s DPH :357,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14105.pdf

Objednávka číslo : TU14115
popis :CO2 hadičky
suma v EUR s DPH :896,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14115.pdf

Objednávka číslo : VZP14151
popis :kompresný systém femorálny
suma v EUR s DPH :318,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14151.pdf

Objednávka číslo : VZP14152
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :215,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14152.pdf

Objednávka číslo : VZP14153
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :17183,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14153.pdf

Objednávka číslo : VZP14154
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :102,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14154.pdf

Objednávka číslo : VZP14155
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14155.pdf

Objednávka číslo : VZP14156
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :201,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14156.pdf

Objednávka číslo : VZP14157
popis :mat.hygienický, dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1753,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14157.pdf

Objednávka číslo : VZP14158
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :2475,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14158.pdf

Objednávka číslo : VZP14159
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1601,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.04.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14159.pdf

Objednávka číslo : VZP14160
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :798,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14160.pdf

Objednávka číslo : VZP14161
popis :Objednávka VZP14161
suma v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14161.pdf

Objednávka číslo : VZP14162
popis :ihla kardioplegická, mat.hyg.
suma v EUR s DPH :5367,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14162.pdf

Objednávka číslo : VZP14163
popis :dial.roztok
suma v EUR s DPH :115,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :IMUNA PHARM a.s.
adresa dodávateľa :Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO dodávateľa :36473685
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14163.pdf

Objednávka číslo : VZP14164
popis :náhradné nože
suma v EUR s DPH :1056,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14164.pdf

Objednávka číslo : VZP14165
popis :materiál hygienický,sety
suma v EUR s DPH :2695,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14165.pdf

Objednávka číslo : VZP14166
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2338,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14166.pdf

Objednávka číslo : VZP14167
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1886,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14167.pdf

Objednávka číslo : VZP14168
popis :dezinfekcia, uzávery cievne
suma v EUR s DPH :680,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14168.pdf

Objednávka číslo : VZP14169
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1539,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14169.pdf

Objednávka číslo : VZP14170
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :718,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14170.pdf

Objednávka číslo : VZP14171
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :331,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14171.pdf

Objednávka číslo : VZP14172
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2126,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14172.pdf

Objednávka číslo : VZP14173
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :3431,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14173.pdf

Objednávka číslo : VZP14174
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :430,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14174.pdf

Objednávka číslo : VZP14175
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2434,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14175.pdf

Objednávka číslo : VZP14176
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5587,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14176.pdf

Objednávka číslo : VZP14177
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :556,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14177.pdf

Objednávka číslo : VZP14178
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :763,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14178.pdf

Objednávka číslo : VZP14179
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :8520,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14179.pdf

Objednávka číslo : VZP14180
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :20738,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14180.pdf

Objednávka číslo : VZP14181
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :10452,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14181.pdf

Objednávka číslo : VZP14182
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :10929,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14182.pdf

Objednávka číslo : VZP14183
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3033,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14183.pdf

Objednávka číslo : VZP14184
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2190,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14184.pdf

Objednávka číslo : VZP14185
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :11480,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14185.pdf

Objednávka číslo : VZP14186
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2961,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14186.pdf

Objednávka číslo : VZP14187
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2223,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14187.pdf

Objednávka číslo : VZP14188
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :820,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14188.pdf

Objednávka číslo : VZP14189
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2502,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14189.pdf

Objednávka číslo : VZP14190
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1040,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14190.pdf

Objednávka číslo : VZP14191
popis :Objednávka VZP14191
suma v EUR s DPH :501,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14191.pdf

Objednávka číslo : VZP14192
popis :katétre
suma v EUR s DPH :24,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14192.pdf

Objednávka číslo : VZP14193
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1666,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14193.pdf

Objednávka číslo : VZP14194
popis :Objednávka VZP14194
suma v EUR s DPH :2190,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14194.pdf

Objednávka číslo : CAR14008
popis :lieky
suma v EUR s DPH :884,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14008.pdf

Objednávka číslo : DM14044
popis :stavebné práce - deliaca priečka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :DM14044.pdf

Objednávka číslo : IT14017
popis :spotrebný materiál pre IT
suma v EUR s DPH :239,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14017.pdf

Objednávka číslo : KRV14097
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14097.pdf

Objednávka číslo : KRV14098
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14098.pdf

Objednávka číslo : KRV14099
popis :služby krvnej banky II.Q/2014
suma v EUR s DPH :5,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :165549
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14099.pdf

Objednávka číslo : KRV14108
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14108.pdf

Objednávka číslo : KRV14109
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14109.pdf

Objednávka číslo : KRV14110
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14110.pdf

Objednávka číslo : KRV14118
popis :krv a krvné preparáty 4/2014
suma v EUR s DPH :703,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14118.pdf

Objednávka číslo : MAT14028
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :286,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14028.pdf

Objednávka číslo : MAT14029
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :986,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 10, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14029.pdf

Objednávka číslo : NTS14026
popis :baterky
suma v EUR s DPH :245,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :EMOS SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
IČO dodávateľa :36392961
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14026.pdf

Objednávka číslo : OAIM14057
popis :materiál hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :916,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14057.pdf

Objednávka číslo : OAIM14058
popis :oxysenzor
suma v EUR s DPH :80,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14058.pdf

Objednávka číslo : OOPP14023
popis :OOPP
suma v EUR s DPH :575,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14023.pdf

Objednávka číslo : OOPP14024
popis :zdravotná obuv
suma v EUR s DPH :426,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14024.pdf

Objednávka číslo : PEK14161
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :346,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :27.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14161.pdf

Objednávka číslo : PEK14162
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :354,70
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :27.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14162.pdf

Objednávka číslo : PEK14163
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :157,47
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :27.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14163.pdf

Objednávka číslo : PEK14164
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :663,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14164.pdf

Objednávka číslo : PEK14165
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :915,77
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14165.pdf

Objednávka číslo : PEK14166
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :217,16
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14166.pdf

Objednávka číslo : PEK14167
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :353,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14167.pdf

Objednávka číslo : PEK14168
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :975,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14168.pdf

Objednávka číslo : PIK14231
popis :katétre
suma v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14231.pdf

Objednávka číslo : PIK14232
popis :katétre
suma v EUR s DPH :222,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14232.pdf

Objednávka číslo : PIK14233
popis :katétre
suma v EUR s DPH :366,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14233.pdf

Objednávka číslo : PIK14234
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :872,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14234.pdf

Objednávka číslo : PIK14235
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :971,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14235.pdf

Objednávka číslo : PIK14236
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :774,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14236.pdf

Objednávka číslo : PIK14237
popis :katétre
suma v EUR s DPH :520,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14237.pdf

Objednávka číslo : PIK14238
popis :katétre
suma v EUR s DPH :270,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14238.pdf

Objednávka číslo : PIK14239
popis :katétre
suma v EUR s DPH :918,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14239.pdf

Objednávka číslo : PIK14240
popis :stenty
suma v EUR s DPH :894,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14240.pdf

Objednávka číslo : PIK14241
popis :Objednávka PIK14241
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :PIK14241.pdf

Objednávka číslo : PIK14242
popis :stenty
suma v EUR s DPH :563,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14242.pdf

Objednávka číslo : PIR14099
popis :katétre
suma v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14099.pdf

Objednávka číslo : PIR14100
popis :katétre,
suma v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14100.pdf

Objednávka číslo : PIR14101
popis :katétre
suma v EUR s DPH :693,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14101.pdf

Objednávka číslo : PIR14102
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :646,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14102.pdf

Objednávka číslo : PIR14103
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :546,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14103.pdf

Objednávka číslo : PIR14104
popis :katétre
suma v EUR s DPH :666,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14104.pdf

Objednávka číslo : POS14110
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :700,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14110.pdf

Objednávka číslo : POS14111
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :922,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14111.pdf

Objednávka číslo : POS14112
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :294,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14112.pdf

Objednávka číslo : POS14113
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :787,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14113.pdf

Objednávka číslo : POS14114
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :540,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14114.pdf

Objednávka číslo : POS14115
popis :šitie,elektródy,mat.hyg.
suma v EUR s DPH :275,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14115.pdf

Objednávka číslo : POS14116
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14116.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14020
popis :oprava RTG zástera, golier
suma v EUR s DPH :63,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :ORTOTECH s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31619631
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14020.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14021
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :13,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14021.pdf

Objednávka číslo : TU14130
popis :overenie meradla
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37954521
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14130.pdf

Objednávka číslo : TU14131
popis :prev. prehliadka odsávačka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :ULTRAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Š.Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom
IČO dodávateľa :36638404
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14131.pdf

Objednávka číslo : TU14132
popis :preprava ZT
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14132.pdf

Objednávka číslo : VZP14199
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :299,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14199.pdf

Objednávka číslo : VZP14200
popis :Objednávka VZP14200
suma v EUR s DPH :636,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14200.pdf

Objednávka číslo : VZP14201
popis :tampóny
suma v EUR s DPH :360,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14201.pdf

Objednávka číslo : VZP14202
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :676,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14202.pdf

Objednávka číslo : VZP14203
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :596,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14203.pdf

Objednávka číslo : VZP14204
popis :mat. hygienický,dezinfekcia
suma v EUR s DPH :477,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14204.pdf

Objednávka číslo : VZP14205
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :975,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14205.pdf

Objednávka číslo : VZP14206
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14206.pdf

Objednávka číslo : VZP14207
popis :hemoconcentrator
suma v EUR s DPH :203,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14207.pdf

Objednávka číslo : VZP14208
popis :Objednávka VZP14208
suma v EUR s DPH :249,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14208.pdf

Objednávka číslo : VZP14209
popis :mat.l hygienický
suma v EUR s DPH :690,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14209.pdf

Objednávka číslo : VZP14210
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :723,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14210.pdf

Objednávka číslo : VZP14212
popis :prísl.k mimotel.obehu, sety
suma v EUR s DPH :528,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2014
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14212.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.