Objednávky vyhotovené v marci 2014

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2014

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : PIK14092
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14092.pdf

Objednávka číslo : PIK14093
popis :stenty
suma v EUR s DPH :32512,61
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14093.pdf

Objednávka číslo : PIK14094
popis :stenty
suma v EUR s DPH :49670,60
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14094.pdf

Objednávka číslo : PIK14095
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9084,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14095.pdf

Objednávka číslo : PIK14096
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6840,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14096.pdf

Objednávka číslo : PIK14097
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13833,06
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14097.pdf

Objednávka číslo : PIK14098
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14098.pdf

Objednávka číslo : PIK14099
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :27740,40
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14099.pdf

Objednávka číslo : PIK14100
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :19188,00
číslo zmluvy :070/2012_D1
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14100.pdf

Objednávka číslo : PIK14101
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :3637,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14101.pdf

Objednávka číslo : PIK14102
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4234,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14102.pdf

Objednávka číslo : PIK14103
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :836,80
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14103.pdf

Objednávka číslo : PIK14104
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8694,41
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14104.pdf

Objednávka číslo : PIK14105
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4110,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14105.pdf

Objednávka číslo : PIK14106
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4468,40
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14106.pdf

Objednávka číslo : PIK14107
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3625,00
číslo zmluvy :058/2012_D1
dátum vyhotovenia :01.03.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14107.pdf

Objednávka číslo : KRV14051
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14051.pdf

Objednávka číslo : OAIM14024
popis :fonendoskopy
suma v EUR s DPH :1094,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14024.pdf

Objednávka číslo : PEK14078
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :41543,70
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14078.pdf

Objednávka číslo : PEK14079
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :6532,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14079.pdf

Objednávka číslo : PIK14108
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8538,60
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14108.pdf

Objednávka číslo : PIR14048
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8462,39
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14048.pdf

Objednávka číslo : PIR14049
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4235,00
číslo zmluvy :044/2012
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14049.pdf

Objednávka číslo : PIR14050
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10560,00
číslo zmluvy :049/2012_D1
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14050.pdf

Objednávka číslo : POS14053
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2367,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14053.pdf

Objednávka číslo : POS14054
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2385,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14054.pdf

Objednávka číslo : TU14068
popis :káble
suma v EUR s DPH :1571,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14068.pdf

Objednávka číslo : VZP14096
popis :transparentná fólia
suma v EUR s DPH :47,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14096.pdf

Objednávka číslo : VZP14097
popis :mat.odberový,hyg.,dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1838,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14097.pdf

Objednávka číslo : KRV14049
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14049.pdf

Objednávka číslo : KRV14050
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14050.pdf

Objednávka číslo : PEK14080
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1932,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14080.pdf

Objednávka číslo : PEK14081
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :2676,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14081.pdf

Objednávka číslo : PEK14082
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14082.pdf

Objednávka číslo : PEK14083
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :727,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14083.pdf

Objednávka číslo : PEK14084
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :33104,20
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14084.pdf

Objednávka číslo : PEK14085
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14085.pdf

Objednávka číslo : PIR14051
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4233,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14051.pdf

Objednávka číslo : VZP14098
popis :mat.hygienický,roztoky
suma v EUR s DPH :7790,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14098.pdf

Objednávka číslo : VZP14099
popis :hemokultura
suma v EUR s DPH :187,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14099.pdf

Objednávka číslo : VZP14100
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :695,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14100.pdf

Objednávka číslo : VZP14101
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :644,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14101.pdf

Objednávka číslo : VZP14102
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1053,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14102.pdf

Objednávka číslo : VZP14103
popis :prísl.k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :3484,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14103.pdf

Objednávka číslo : KRV14057
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14057.pdf

Objednávka číslo : OAIM14025
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :524,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14025.pdf

Objednávka číslo : OAIM14026
popis :mat.diagnostický
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14026.pdf

Objednávka číslo : OAIM14028
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :2897,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14028.pdf

Objednávka číslo : OOPP14013
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :22632,52
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14013.pdf

Objednávka číslo : PIR14052
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7992,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14052.pdf

Objednávka číslo : POS14055
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2385,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14055.pdf

Objednávka číslo : VZP14104
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14104.pdf

Objednávka číslo : VZP14105
popis :prísl.k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :816,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14105.pdf

Objednávka číslo : VZP14106
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2902,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14106.pdf

Objednávka číslo : KRV14052
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14052.pdf

Objednávka číslo : KRV14053
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14053.pdf

Objednávka číslo : PIK14109
popis :sety
suma v EUR s DPH :13372,80
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14109.pdf

Objednávka číslo : PIK14110
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6394,20
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14110.pdf

Objednávka číslo : PIK14111
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5976,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14111.pdf

Objednávka číslo : PIR14053
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14053.pdf

Objednávka číslo : POS14056
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2385,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14056.pdf

Objednávka číslo : POS14057
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2430,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14057.pdf

Objednávka číslo : POS14058
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :597,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14058.pdf

Objednávka číslo : POS14059
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2719,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14059.pdf

Objednávka číslo : POS14060
popis :šitie
suma v EUR s DPH :10282,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14060.pdf

Objednávka číslo : TU14075
popis :Y-kábel srdcový
suma v EUR s DPH :281,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14075.pdf

Objednávka číslo : VZP14107
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1539,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14107.pdf

Objednávka číslo : VZP14108
popis :dezinfekcia,materiál obalový
suma v EUR s DPH :1030,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14108.pdf

Objednávka číslo : DM14025
popis :schodik step
suma v EUR s DPH :185,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2014
dodávateľ :TRINET Corp., s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta do Rudiny 1098, 2401 Kysucké Nové Mesto
IČO dodávateľa :36362786
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14025.pdf

Objednávka číslo : KRV14055
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14055.pdf

Objednávka číslo : MAT14016
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :378,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14016.pdf

Objednávka číslo : PEK14086
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :81692,50
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :07.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14086.pdf

Objednávka číslo : PEK14087
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :45520,90
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :07.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14087.pdf

Objednávka číslo : TU14076
popis :kyslíkový senzor
suma v EUR s DPH :308,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2014
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, 82104 Bratislava
IČO dodávateľa :35947446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14076.pdf

Objednávka číslo : IT14007
popis :tonery
suma v EUR s DPH :903,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14007.pdf

Objednávka číslo : IT14009
popis :čipové karty
suma v EUR s DPH :153,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :ŠOTO s.r.o.
adresa dodávateľa :Šancová 46, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :3139297
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14009.pdf

Objednávka číslo : KRV14054
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14054.pdf

Objednávka číslo : OAIM14029
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :341,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14029.pdf

Objednávka číslo : OAIM14030
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1426,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14030.pdf

Objednávka číslo : OAIM14031
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2425,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14031.pdf

Objednávka číslo : PEK14088
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :33500,00
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14088.pdf

Objednávka číslo : PEK14089
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14089.pdf

Objednávka číslo : PEK14090
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3909,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14090.pdf

Objednávka číslo : PEK14091
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4509,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14091.pdf

Objednávka číslo : PIK14113
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4425,00
číslo zmluvy :058/2012
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14113.pdf

Objednávka číslo : PIK14114
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :925,00
číslo zmluvy :058/2012
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14114.pdf

Objednávka číslo : PIK14115
popis :Objednávka PIK14115
suma v EUR s DPH :1274,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :PIK14115.pdf

Objednávka číslo : PIK14117
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1274,64
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14117.pdf

Objednávka číslo : PIK14118
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :1458,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14118.pdf

Objednávka číslo : PIK14119
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11880,00
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14119.pdf

Objednávka číslo : PIR14054
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14054.pdf

Objednávka číslo : POS14061
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :1120,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14061.pdf

Objednávka číslo : POS14062
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2415,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14062.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14014
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :246,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14014.pdf

Objednávka číslo : VZP14109
popis :mat.hygienický,sety
suma v EUR s DPH :4154,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14109.pdf

Objednávka číslo : VZP14110
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :77,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :IMUNA PHARM a.s.
adresa dodávateľa :Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO dodávateľa :36473685
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14110.pdf

Objednávka číslo : VZP14111
popis :Hemoconcentrator
suma v EUR s DPH :2796,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14111.pdf

Objednávka číslo : VZP14112
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :480,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14112.pdf

Objednávka číslo : VZP14113
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :2339,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14113.pdf

Objednávka číslo : PIR14055
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1161,79
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14055.pdf

Objednávka číslo : PIR14056
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5535,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14056.pdf

Objednávka číslo : VZP14114
popis :BACT/ALERT
suma v EUR s DPH :375,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14114.pdf

Objednávka číslo : VZP14115
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :582,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14115.pdf

Objednávka číslo : VZP14116
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :468,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14116.pdf

Objednávka číslo : VZP14117
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :1556,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14117.pdf

Objednávka číslo : VZP14118
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :3235,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14118.pdf

Objednávka číslo : VZP14119
popis :BACT/ALERT
suma v EUR s DPH :1314,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14119.pdf

Objednávka číslo : VZP14120
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :1418,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14120.pdf

Objednávka číslo : VZP14121
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :24,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2014
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 84105 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14121.pdf

Objednávka číslo : KRV14061
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14061.pdf

Objednávka číslo : KRV14062
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14062.pdf

Objednávka číslo : PEK14092
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14092.pdf

Objednávka číslo : PEK14093
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :104014,65
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14093.pdf

Objednávka číslo : PEK14094
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :37056,16
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14094.pdf

Objednávka číslo : PEK14096
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :32147,50
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14096.pdf

Objednávka číslo : PIK14120
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7583,14
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14120.pdf

Objednávka číslo : PIK14121
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13994,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14121.pdf

Objednávka číslo : PIK14123
popis :prislušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4464,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14123.pdf

Objednávka číslo : PIK14124
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3987,02
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14124.pdf

Objednávka číslo : PIK14125
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9214,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14125.pdf

Objednávka číslo : PIK14126
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9281,50
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14126.pdf

Objednávka číslo : PIK14127
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8334,48
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14127.pdf

Objednávka číslo : PIR14057
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14057.pdf

Objednávka číslo : POS14063
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4818,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14063.pdf

Objednávka číslo : POS14064
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4348,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14064.pdf

Objednávka číslo : POS14065
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14065.pdf

Objednávka číslo : POS14066
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14066.pdf

Objednávka číslo : POS14067
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3332,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14067.pdf

Objednávka číslo : TU14080
popis :silikonove káble
suma v EUR s DPH :450,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :Havlíčkova 869, 75701 Valašské Meziříčí
IČO dodávateľa :60321113
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14080.pdf

Objednávka číslo : VZP14122
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :951,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2014
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14122.pdf

Objednávka číslo : KRV14056
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14056.pdf

Objednávka číslo : OAIM14032
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :3396,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14032.pdf

Objednávka číslo : PEK14097
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :58875,30
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14097.pdf

Objednávka číslo : PIK14128
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14128.pdf

Objednávka číslo : PIR14058
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5257,92
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14058.pdf

Objednávka číslo : PIR14059
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :12171,50
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14059.pdf

Objednávka číslo : PIR14060
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6160,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14060.pdf

Objednávka číslo : PIR14061
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14061.pdf

Objednávka číslo : POS14068
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14068.pdf

Objednávka číslo : POS14069
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2832,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14069.pdf

Objednávka číslo : VZP14123
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :342,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14123.pdf

Objednávka číslo : CAR14005
popis :lieky
suma v EUR s DPH :71821,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14005.pdf

Objednávka číslo : KRV14060
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14060.pdf

Objednávka číslo : MAT14017
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :1782,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 10, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14017.pdf

Objednávka číslo : MAT14018
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :335,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14018.pdf

Objednávka číslo : NTS14019
popis :žiarovky
suma v EUR s DPH :341,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, 96212 Detva
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14019.pdf

Objednávka číslo : OAIM14027
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :994,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14027.pdf

Objednávka číslo : OOPP14011
popis :OOPP-obuv
suma v EUR s DPH :345,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :44962983
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14011.pdf

Objednávka číslo : POS14070
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14070.pdf

Objednávka číslo : POS14071
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14071.pdf

Objednávka číslo : VZP14124
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :18271,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14124.pdf

Objednávka číslo : VZP14125
popis :oxygenátory, sety
suma v EUR s DPH :17724,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14125.pdf

Objednávka číslo : VZP14126
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1942,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14126.pdf

Objednávka číslo : KRV14059
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14059.pdf

Objednávka číslo : MAT14019
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :823,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14019.pdf

Objednávka číslo : PEK14098
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2689,20
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14098.pdf

Objednávka číslo : PIK14129
popis :stenty
suma v EUR s DPH :36435,74
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14129.pdf

Objednávka číslo : PIK14130
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17525,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14130.pdf

Objednávka číslo : PIK14131
popis :sety
suma v EUR s DPH :26712,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14131.pdf

Objednávka číslo : PIK14132
popis :stenty, mat.hygienický
suma v EUR s DPH :22168,83
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14132.pdf

Objednávka číslo : PIK14133
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11425,00
číslo zmluvy :057/2012
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14133.pdf

Objednávka číslo : VZP14127
popis :materiál obalový
suma v EUR s DPH :5845,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14127.pdf

Objednávka číslo : VZP14128
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2207,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14128.pdf

Objednávka číslo : MAT14020
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :456,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14020.pdf

Objednávka číslo : OFD14002
popis :ekg papier
suma v EUR s DPH :158,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OFD14002.pdf

Objednávka číslo : PEK14099
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :59389,01
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14099.pdf

Objednávka číslo : PEK14100
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5292,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14100.pdf

Objednávka číslo : PEK14101
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :71999,09
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14101.pdf

Objednávka číslo : PEK14102
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :36906,10
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14102.pdf

Objednávka číslo : PEK14103
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14103.pdf

Objednávka číslo : PEK14104
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :22999,95
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14104.pdf

Objednávka číslo : PIK14134
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5959,70
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14134.pdf

Objednávka číslo : PIR14062
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5445,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14062.pdf

Objednávka číslo : PIR14063
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1779,66
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14063.pdf

Objednávka číslo : PIR14064
popis :prísl. invazívne,vodiče,zavádzače
suma v EUR s DPH :12024,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14064.pdf

Objednávka číslo : PIR14065
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14065.pdf

Objednávka číslo : PIR14066
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3180,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14066.pdf

Objednávka číslo : POS14072
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4067,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14072.pdf

Objednávka číslo : POS14073
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3897,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14073.pdf

Objednávka číslo : POS14074
popis :šitie
suma v EUR s DPH :7467,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14074.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14015
popis :inzercia
suma v EUR s DPH :94,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Profesia. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 81109 Bratislava
IČO dodávateľa :35800861
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14015.pdf

Objednávka číslo : VZP14129
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1216,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2014
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14129.pdf

Objednávka číslo : KRV14064
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14064.pdf

Objednávka číslo : OAIM14033
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1735,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14033.pdf

Objednávka číslo : OAIM14034
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2619,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14034.pdf

Objednávka číslo : OOPP14014
popis :OOPP
suma v EUR s DPH :488,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14014.pdf

Objednávka číslo : OOPP14015
popis :OOPP
suma v EUR s DPH :49,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14015.pdf

Objednávka číslo : PEK14105
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2214,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14105.pdf

Objednávka číslo : PEK14106
popis :sety
suma v EUR s DPH :13910,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14106.pdf

Objednávka číslo : PEK14107
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :69333,00
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14107.pdf

Objednávka číslo : PIK14135
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14135.pdf

Objednávka číslo : POS14075
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :6435,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14075.pdf

Objednávka číslo : POS14076
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14076.pdf

Objednávka číslo : VZP14130
popis :sonda,drenaž
suma v EUR s DPH :2444,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14130.pdf

Objednávka číslo : VZP14131
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2060,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14131.pdf

Objednávka číslo : VZP14132
popis :gáza
suma v EUR s DPH :589,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14132.pdf

Objednávka číslo : VZP14133
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1298,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14133.pdf

Objednávka číslo : IT14011
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :695,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14011.pdf

Objednávka číslo : KRV14065
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14065.pdf

Objednávka číslo : KRV14067
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14067.pdf

Objednávka číslo : OAIM14035
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :614,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14035.pdf

Objednávka číslo : PIK14137
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :9224,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14137.pdf

Objednávka číslo : PIK14138
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8469,60
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14138.pdf

Objednávka číslo : PIK14139
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :55026,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14139.pdf

Objednávka číslo : PIK14140
popis :sety
suma v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14140.pdf

Objednávka číslo : PIK14141
popis :katétre
suma v EUR s DPH :27423,10
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14141.pdf

Objednávka číslo : PIK14142
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5923,68
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14142.pdf

Objednávka číslo : PIK14143
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :24754,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14143.pdf

Objednávka číslo : PIR14067
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :9060,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14067.pdf

Objednávka číslo : PIR14068
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :18036,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14068.pdf

Objednávka číslo : TU14089
popis :kábel holter
suma v EUR s DPH :192,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, 4011 Košice
IČO dodávateľa :36587095
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14089.pdf

Objednávka číslo : VZP14134
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :373,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14134.pdf

Objednávka číslo : VZP14135
popis :materiál obväzový
suma v EUR s DPH :250,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14135.pdf

Objednávka číslo : VZP14136
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :576,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14136.pdf

Objednávka číslo : KRV14066
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14066.pdf

Objednávka číslo : PIR14069
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :10434,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14069.pdf

Objednávka číslo : PIR14070
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3690,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14070.pdf

Objednávka číslo : PIR14071
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3384,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14071.pdf

Objednávka číslo : PIR14072
popis :katétre
suma v EUR s DPH :976,90
číslo zmluvy :036/2012
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14072.pdf

Objednávka číslo : PIR14073
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9240,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14073.pdf

Objednávka číslo : PIR14074
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11185,19
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14074.pdf

Objednávka číslo : POS14077
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1657,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 91105 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14077.pdf

Objednávka číslo : POS14078
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1593,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14078.pdf

Objednávka číslo : VZP14137
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4073,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14137.pdf

Objednávka číslo : VZP14138
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :462,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14138.pdf

Objednávka číslo : VZP14139
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3040,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14139.pdf

Objednávka číslo : OAIM14036
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14036.pdf

Objednávka číslo : OAIM14038
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :284,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14038.pdf

Objednávka číslo : POS14079
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1538,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2014
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14079.pdf

Objednávka číslo : POS14080
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14080.pdf

Objednávka číslo : POS14081
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14081.pdf

Objednávka číslo : POS14082
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :3487,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14082.pdf

Objednávka číslo : VZP14140
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4720,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14140.pdf

Objednávka číslo : DM14035
popis :Laminátor
suma v EUR s DPH :200,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Ing. Silvia Šimoneková - KANCEX
adresa dodávateľa :Jánošíkova 5, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :17680875
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14035.pdf

Objednávka číslo : KRV14068
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14068.pdf

Objednávka číslo : PEK14108
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2919,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14108.pdf

Objednávka číslo : PEK14109
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :51800,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14109.pdf

Objednávka číslo : PEK14110
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :17927,79
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14110.pdf

Objednávka číslo : PEK14111
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14111.pdf

Objednávka číslo : PEK14112
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :38760,70
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14112.pdf

Objednávka číslo : PIK14145
popis :katétre
suma v EUR s DPH :683,83
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14145.pdf

Objednávka číslo : PIK14146
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2439,60
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14146.pdf

Objednávka číslo : PIK14147
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4710,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14147.pdf

Objednávka číslo : PIK14148
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7856,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14148.pdf

Objednávka číslo : PIK14149
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :199,15
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14149.pdf

Objednávka číslo : PIK14150
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14630,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14150.pdf

Objednávka číslo : PIK14151
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14151.pdf

Objednávka číslo : PIK14152
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :237,15
číslo zmluvy :055/2012
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14152.pdf

Objednávka číslo : PIK14153
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3140,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14153.pdf

Objednávka číslo : PIR14075
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14075.pdf

Objednávka číslo : PIR14076
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :14203,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14076.pdf

Objednávka číslo : PIR14077
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1599,90
číslo zmluvy :047/2012
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14077.pdf

Objednávka číslo : POS14083
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1801,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :44962983
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14083.pdf

Objednávka číslo : POS14084
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3332,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14084.pdf

Objednávka číslo : VZP14142
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :1788,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2014
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14142.pdf

Objednávka číslo : KRV14069
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14069.pdf

Objednávka číslo : KRV14070
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14070.pdf

Objednávka číslo : MAT14021
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14021.pdf

Objednávka číslo : OAIM14039
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2443,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14039.pdf

Objednávka číslo : OAIM14040
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2417,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14040.pdf

Objednávka číslo : OAIM14041
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :1220,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14041.pdf

Objednávka číslo : PEK14113
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1589,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14113.pdf

Objednávka číslo : PEK14114
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :1754,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14114.pdf

Objednávka číslo : PEK14115
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1728,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14115.pdf

Objednávka číslo : PIK14154
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :14400,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14154.pdf

Objednávka číslo : PIR14078
popis :príslušenstvo invazívne,sety
suma v EUR s DPH :7060,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14078.pdf

Objednávka číslo : POS14085
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :11028,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14085.pdf

Objednávka číslo : POS14086
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3701,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14086.pdf

Objednávka číslo : POS14087
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14087.pdf

Objednávka číslo : TU14096
popis :nohy stola
suma v EUR s DPH :52,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2014
dodávateľ :V.P.F.MEDIUM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :35711531
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14096.pdf

Objednávka číslo : OAIM14042
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1094,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14042.pdf

Objednávka číslo : OAIM14043
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1347,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14043.pdf

Objednávka číslo : PEK14116
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :33291,25
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :27.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14116.pdf

Objednávka číslo : POS14088
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14088.pdf

Objednávka číslo : VZP14143
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4532,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14143.pdf

Objednávka číslo : KRV14071
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14071.pdf

Objednávka číslo : PEK14117
popis :Objednávka PEK14117
suma v EUR s DPH :4322,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14117.pdf

Objednávka číslo : PEK14118
popis :Objednávka PEK14118
suma v EUR s DPH :24448,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14118.pdf

Objednávka číslo : PEK14119
popis :Objednávka PEK14119
suma v EUR s DPH :8025,60
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14119.pdf

Objednávka číslo : VZP14144
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1545,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14144.pdf

Objednávka číslo : VZP14145
popis :Objednávka VZP14145
suma v EUR s DPH :318,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14145.pdf

Objednávka číslo : VZP14146
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
suma v EUR s DPH :8857,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14146.pdf

Objednávka číslo : VZP14147
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1070,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14147.pdf

Objednávka číslo : VZP14148
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :331,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14148.pdf

Objednávka číslo : VZP14149
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :990,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14149.pdf

Objednávka číslo : PIK14155
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7017,60
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :29.03.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14155.pdf

Objednávka číslo : PIK14156
popis :sety
suma v EUR s DPH :47136,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :29.03.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14156.pdf

Objednávka číslo : PIK14157
popis :katétre
suma v EUR s DPH :36481,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :29.03.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14157.pdf

Objednávka číslo : PIK14158
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6555,20
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :29.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14158.pdf

Objednávka číslo : PIK14159
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18040,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :29.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14159.pdf

Objednávka číslo : PIK14160
popis :stenty
suma v EUR s DPH :34020,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :29.03.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14160.pdf

Objednávka číslo : PIK14162
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :430,80
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :29.03.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14162.pdf

Objednávka číslo : KRV14072
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14072.pdf

Objednávka číslo : OAIM14044
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :995,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14044.pdf

Objednávka číslo : OAIM14045
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1568,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14045.pdf

Objednávka číslo : PEK14120
popis :Objednávka PEK14120
suma v EUR s DPH :39063,20
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14120.pdf

Objednávka číslo : PEK14121
popis :Objednávka PEK14121
suma v EUR s DPH :5437,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14121.pdf

Objednávka číslo : PEK14122
popis :Objednávka PEK14122
suma v EUR s DPH :2887,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14122.pdf

Objednávka číslo : PIK14163
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1380,00
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14163.pdf

Objednávka číslo : PIR14079
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14079.pdf

Objednávka číslo : POS14089
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2174,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14089.pdf

Objednávka číslo : VZP14150
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :663,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14150.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.