Pracovisko elektrofyziológie a kardiostimulácie

vedúci lekár: MUDr. Martin Škamla
manažérka pracoviska: Bc. Eva Martinková


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.