Arytmie

Nachádza sa v hlavnej budove na druhom podlaží (15 lôžok)

vedúci lekár odd.: MUDr. Bystriansky Adrián
manažérka dennej zmeny: Mgr. Lubyová Monika

Lekári:
MUDr. Škamla Martin, ošetrujúci lekár
MUDr. Bačík Peter, ošetrujúci lekár
MUDr. Šípka Ján, ošetrujúci lekár
MUDr. Ďurčíková Petra, ošetrujúci lekár
MUDr. Siváková Simona, ošetrujúci lekár
MUDr. Ivančíková Mária, ošetrujúci lekár


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.