Objednávky vyhotovené v februári 2014

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2014

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : KRV14016
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14016.pdf

Objednávka číslo : PIK14050
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6972,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :02.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14050.pdf

Objednávka číslo : PIK14051
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2520,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14051.pdf

Objednávka číslo : PIK14052
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :17568,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :02.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14052.pdf

Objednávka číslo : PIK14053
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7530,75
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :02.02.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14053.pdf

Objednávka číslo : PIK14054
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5290,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :02.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14054.pdf

Objednávka číslo : KRV14023
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14023.pdf

Objednávka číslo : PEK14038
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :45732,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14038.pdf

Objednávka číslo : PEK14039
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :11811,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14039.pdf

Objednávka číslo : PEK14040
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :7014,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14040.pdf

Objednávka číslo : PIK14043
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8525,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14043.pdf

Objednávka číslo : PIK14055
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11323,90
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14055.pdf

Objednávka číslo : PIK14056
popis :stenty
suma v EUR s DPH :42570,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14056.pdf

Objednávka číslo : PIK14057
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15790,28
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14057.pdf

Objednávka číslo : PIK14058
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14058.pdf

Objednávka číslo : PIK14059
popis :katétre
suma v EUR s DPH :24615,10
číslo zmluvy :074/2012_D1
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14059.pdf

Objednávka číslo : PIK14060
popis :stenty
suma v EUR s DPH :39503,33
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14060.pdf

Objednávka číslo : PIK14061
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5231,40
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14061.pdf

Objednávka číslo : PIK14062
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6094,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14062.pdf

Objednávka číslo : PIK14063
popis :sety
suma v EUR s DPH :11544,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14063.pdf

Objednávka číslo : PIK14064
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16704,99
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14064.pdf

Objednávka číslo : PIR14023
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :459,80
číslo zmluvy :047/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14023.pdf

Objednávka číslo : PIR14024
popis :katétre,prísl.invazívne,vodiče
suma v EUR s DPH :14712,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14024.pdf

Objednávka číslo : PIR14025
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3690,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14025.pdf

Objednávka číslo : PEK14041
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10584,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14041.pdf

Objednávka číslo : PEK14042
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14042.pdf

Objednávka číslo : PEK14043
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :10016,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2014
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14043.pdf

Objednávka číslo : TU14039
popis :manžety
suma v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14039.pdf

Objednávka číslo : DM14014
popis :PC zostavy
suma v EUR s DPH :2729,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14014.pdf

Objednávka číslo : IT14004
popis :oprava mfp zariadenia
suma v EUR s DPH :84,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14004.pdf

Objednávka číslo : IT14005
popis :spotr.materiál pre IT
suma v EUR s DPH :162,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14005.pdf

Objednávka číslo : KRV14024
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14024.pdf

Objednávka číslo : PEK14045
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :58660,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14045.pdf

Objednávka číslo : PEK14046
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :1820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14046.pdf

Objednávka číslo : PEK14047
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10539,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14047.pdf

Objednávka číslo : POS14022
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4831,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14022.pdf

Objednávka číslo : POS14023
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3982,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14023.pdf

Objednávka číslo : POS14024
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :1120,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14024.pdf

Objednávka číslo : POS14025
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :2798,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14025.pdf

Objednávka číslo : POS14027
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :3487,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14027.pdf

Objednávka číslo : DM14015
popis :skartovačka
suma v EUR s DPH :1210,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14015.pdf

Objednávka číslo : OAIM14013
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2193,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14013.pdf

Objednávka číslo : OAIM14014
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :879,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14014.pdf

Objednávka číslo : OAIM14015
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :657,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14015.pdf

Objednávka číslo : OAIM14016
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14016.pdf

Objednávka číslo : OOPP14007
popis :OOPP
suma v EUR s DPH :674,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14007.pdf

Objednávka číslo : OOPP14008
popis :zdrav.obuv
suma v EUR s DPH :684,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14008.pdf

Objednávka číslo : OOPP14009
popis :MDŽ
suma v EUR s DPH :500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :Bábkové divadlo na Rázcestí
adresa dodávateľa :Skuteckého 14, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :35985381
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14009.pdf

Objednávka číslo : PEK14048
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :1234,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14048.pdf

Objednávka číslo : PIK14065
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5950,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14065.pdf

Objednávka číslo : PIK14066
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4920,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14066.pdf

Objednávka číslo : PIK14067
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4830,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14067.pdf

Objednávka číslo : POS14028
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14028.pdf

Objednávka číslo : POS14029
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :3678,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14029.pdf

Objednávka číslo : DM14017
popis :kreslo senior
suma v EUR s DPH :536,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :ČECHOVO, s. r. o.
adresa dodávateľa :Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov
IČO dodávateľa :46186484
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14017.pdf

Objednávka číslo : PEK14049
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1932,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14049.pdf

Objednávka číslo : PEK14050
popis :vodiče,zavádzače
suma v EUR s DPH :3227,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14050.pdf

Objednávka číslo : PEK14051
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :75455,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14051.pdf

Objednávka číslo : PEK14052
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10765,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14052.pdf

Objednávka číslo : PEK14053
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :37078,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14053.pdf

Objednávka číslo : PIK14068
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14068.pdf

Objednávka číslo : PIR14026
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4578,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14026.pdf

Objednávka číslo : PIR14027
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :049/2012_D1
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14027.pdf

Objednávka číslo : TU14041
popis :maliarske práce
suma v EUR s DPH :6688,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2014
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14041.pdf

Objednávka číslo : DM14018
popis :prietokomer 15 O2
suma v EUR s DPH :412,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :46756906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14018.pdf

Objednávka číslo : KRV14025
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14025.pdf

Objednávka číslo : KRV14028
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14028.pdf

Objednávka číslo : OOPP14010
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :23750,69
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14010.pdf

Objednávka číslo : PIK14069
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7847,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14069.pdf

Objednávka číslo : PIK14070
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7851,42
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14070.pdf

Objednávka číslo : PIK14071
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1940,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14071.pdf

Objednávka číslo : PIK14072
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3907,60
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14072.pdf

Objednávka číslo : PIK14073
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2700,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14073.pdf

Objednávka číslo : PIK14074
popis :sety
suma v EUR s DPH :13140,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14074.pdf

Objednávka číslo : POS14030
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2415,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14030.pdf

Objednávka číslo : POS14031
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2385,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14031.pdf

Objednávka číslo : POS14032
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1399,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14032.pdf

Objednávka číslo : TU14044
popis :EKG káble
suma v EUR s DPH :440,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14044.pdf

Objednávka číslo : TU14045
popis :redukcia - prietokomer
suma v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :46756906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14045.pdf

Objednávka číslo : VZP14056
popis :prísl.k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :22206,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14056.pdf

Objednávka číslo : VZP14057
popis :prísl.k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :8520,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14057.pdf

Objednávka číslo : VZP14058
popis :prísl.k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :8580,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14058.pdf

Objednávka číslo : VZP14059
popis :prísl.k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :8831,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14059.pdf

Objednávka číslo : VZP14060
popis :konektor
suma v EUR s DPH :498,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14060.pdf

Objednávka číslo : VZP14061
popis :dializačné roztoky
suma v EUR s DPH :71,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :IMUNA PHARM a.s.
adresa dodávateľa :Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO dodávateľa :36473685
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14061.pdf

Objednávka číslo : VZP14062
popis :čiapka operačná
suma v EUR s DPH :4351,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14062.pdf

Objednávka číslo : VZP14063
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2549,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14063.pdf

Objednávka číslo : VZP14064
popis :dezinfekcia,sety
suma v EUR s DPH :3388,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14064.pdf

Objednávka číslo : DM14016
popis :transportný vozík
suma v EUR s DPH :5482,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :PROMA REHA Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :46763686
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14016.pdf

Objednávka číslo : DM14019
popis :kancelárska stolička
suma v EUR s DPH :719,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :FreePort, s. r. o.
adresa dodávateľa :Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO dodávateľa :44165684
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14019.pdf

Objednávka číslo : MAT14010
popis :čistiace prostriedky
suma v EUR s DPH :289,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14010.pdf

Objednávka číslo : MAT14011
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :805,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14011.pdf

Objednávka číslo : MAT14012
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14012.pdf

Objednávka číslo : OAIM14012
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :4599,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14012.pdf

Objednávka číslo : PEK14055
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1747,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14055.pdf

Objednávka číslo : POS14026
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :504,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14026.pdf

Objednávka číslo : POS14033
popis :zvon k stabilizátoru
suma v EUR s DPH :1022,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14033.pdf

Objednávka číslo : TU14048
popis :noha stolová
suma v EUR s DPH :20,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :V.P.F.MEDIUM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :35711531
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14048.pdf

Objednávka číslo : VZP14065
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1204,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14065.pdf

Objednávka číslo : VZP14066
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :1795,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14066.pdf

Objednávka číslo : VZP14067
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :375,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14067.pdf

Objednávka číslo : VZP14068
popis :gáza
suma v EUR s DPH :1552,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14068.pdf

Objednávka číslo : VZP14069
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :300,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 84105 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14069.pdf

Objednávka číslo : VZP14070
popis :materiál hygienický,obväzový
suma v EUR s DPH :2152,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14070.pdf

Objednávka číslo : KRV14029
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14029.pdf

Objednávka číslo : OFD14001
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :158,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OFD14001.pdf

Objednávka číslo : PIK14075
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8503,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14075.pdf

Objednávka číslo : PIK14076
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7850,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14076.pdf

Objednávka číslo : PIK14077
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2735,32
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14077.pdf

Objednávka číslo : PIK14078
popis :sety
suma v EUR s DPH :4617,60
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14078.pdf

Objednávka číslo : PIK14079
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1118,04
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14079.pdf

Objednávka číslo : PIK14080
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11050,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14080.pdf

Objednávka číslo : PIK14081
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14081.pdf

Objednávka číslo : POS14034
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1669,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14034.pdf

Objednávka číslo : POS14035
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14035.pdf

Objednávka číslo : POS14036
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2415,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14036.pdf

Objednávka číslo : DM14020
popis :kancel. kreslo
suma v EUR s DPH :64,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :FreePort, s. r. o.
adresa dodávateľa :Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO dodávateľa :44165684
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14020.pdf

Objednávka číslo : KRV14026
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14026.pdf

Objednávka číslo : KRV14027
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14027.pdf

Objednávka číslo : OOPP14011
popis :OOPP
suma v EUR s DPH :345,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :44962983
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14011.pdf

Objednávka číslo : OOPP14012
popis :OOPP
suma v EUR s DPH :884,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14012.pdf

Objednávka číslo : PEK14056
popis :sety
suma v EUR s DPH :9216,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14056.pdf

Objednávka číslo : PEK14057
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :71369,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14057.pdf

Objednávka číslo : PEK14058
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :77311,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14058.pdf

Objednávka číslo : PEK14059
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :57000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14059.pdf

Objednávka číslo : PEK14060
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :66498,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14060.pdf

Objednávka číslo : PIR14028
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1590,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14028.pdf

Objednávka číslo : PIR14029
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3559,32
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14029.pdf

Objednávka číslo : PIR14030
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1234,05
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14030.pdf

Objednávka číslo : PIR14031
popis :Objednávka PIR14031
suma v EUR s DPH :396,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14031.pdf

Objednávka číslo : PIR14032
popis :katétre
suma v EUR s DPH :495,90
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14032.pdf

Objednávka číslo : PIR14033
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4233,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14033.pdf

Objednávka číslo : KRV14031
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14031.pdf

Objednávka číslo : PEK14061
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :11242,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14061.pdf

Objednávka číslo : PIK14082
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :14.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14082.pdf

Objednávka číslo : TU14050
popis :ekg káble, zvody
suma v EUR s DPH :724,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.02.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14050.pdf

Objednávka číslo : VZP14071
popis :katétre
suma v EUR s DPH :485,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14071.pdf

Objednávka číslo : VZP14072
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :971,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14072.pdf

Objednávka číslo : CAR14003
popis :lieky
suma v EUR s DPH :51456,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14003.pdf

Objednávka číslo : MAT14013
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :452,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14013.pdf

Objednávka číslo : OAIM14017
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3652,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14017.pdf

Objednávka číslo : OAIM14018
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1790,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14018.pdf

Objednávka číslo : PEK14062
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :48407,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14062.pdf

Objednávka číslo : PEK14063
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :56892,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14063.pdf

Objednávka číslo : PEK14064
popis :elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :10829,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14064.pdf

Objednávka číslo : PIK14083
popis :sety
suma v EUR s DPH :3820,80
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14083.pdf

Objednávka číslo : PIK14084
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3387,84
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14084.pdf

Objednávka číslo : PIK14085
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1524,75
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14085.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14008
popis :služby lekárenskej starostlivo
suma v EUR s DPH :162,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :LK company plus s.r.o.
adresa dodávateľa :Jasenie 107, 976 75 Jasenie
IČO dodávateľa :46859306
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14008.pdf

Objednávka číslo : TU14053
popis :materiál - opravy
suma v EUR s DPH :41,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :V.P.F.MEDIUM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :35711531
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14053.pdf

Objednávka číslo : VZP14074
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :371,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14074.pdf

Objednávka číslo : VZP14075
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :575,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14075.pdf

Objednávka číslo : VZP14076
popis :dezinfekcia,mat.hygienický,obväzový
suma v EUR s DPH :7806,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14076.pdf

Objednávka číslo : PEK14065
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :62613,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14065.pdf

Objednávka číslo : PEK14066
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11004,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14066.pdf

Objednávka číslo : PEK14067
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :615,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14067.pdf

Objednávka číslo : PIR14034
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :11520,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14034.pdf

Objednávka číslo : PIR14035
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2468,10
číslo zmluvy :35/2012_D1
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14035.pdf

Objednávka číslo : POS14037
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7155,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14037.pdf

Objednávka číslo : POS14038
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3279,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14038.pdf

Objednávka číslo : VZP14077
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3761,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14077.pdf

Objednávka číslo : VZP14078
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :482,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14078.pdf

Objednávka číslo : VZP14079
popis :sety
suma v EUR s DPH :2440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14079.pdf

Objednávka číslo : VZP14080
popis :dezinfekcia,mat.hygienický,odberový
suma v EUR s DPH :1530,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14080.pdf

Objednávka číslo : KRV14039
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14039.pdf

Objednávka číslo : MAT14014
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :1782,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 10, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14014.pdf

Objednávka číslo : OAIM14019
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :968,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14019.pdf

Objednávka číslo : OAIM14020
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1832,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14020.pdf

Objednávka číslo : PEK14068
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :58119,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14068.pdf

Objednávka číslo : PEK14069
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :6328,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14069.pdf

Objednávka číslo : PIK14086
popis :sety
suma v EUR s DPH :9235,20
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14086.pdf

Objednávka číslo : PIK14087
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7022,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14087.pdf

Objednávka číslo : PIK14088
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12391,88
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14088.pdf

Objednávka číslo : PIK14089
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5766,30
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14089.pdf

Objednávka číslo : PIK14090
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :7612,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14090.pdf

Objednávka číslo : PIR14036
popis :sety
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14036.pdf

Objednávka číslo : POS14039
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14039.pdf

Objednávka číslo : POS14040
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14040.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14009
popis :notárske služby
suma v EUR s DPH :30,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :JUDr.Michal Capek, notár
adresa dodávateľa :Nám. M.R.Štefánika 19, 97701 Brezno
IČO dodávateľa :37958950
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14009.pdf

Objednávka číslo : TU14054
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2014
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14054.pdf

Objednávka číslo : KRV14032
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1135,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14032.pdf

Objednávka číslo : KRV14033
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14033.pdf

Objednávka číslo : KRV14035
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14035.pdf

Objednávka číslo : KRV14036
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14036.pdf

Objednávka číslo : POS14041
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2385,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14041.pdf

Objednávka číslo : KRV14034
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14034.pdf

Objednávka číslo : POS14042
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :5802,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14042.pdf

Objednávka číslo : KRV14040
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14040.pdf

Objednávka číslo : KRV14038
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14038.pdf

Objednávka číslo : KRV14042
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :635,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14042.pdf

Objednávka číslo : KRV14044
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14044.pdf

Objednávka číslo : POS14043
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2972,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14043.pdf

Objednávka číslo : POS14044
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1669,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14044.pdf

Objednávka číslo : POS14045
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2030,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14045.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14010
popis :služby lekárenskej starostlivo
suma v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2014
dodávateľ :LK company plus s.r.o.
adresa dodávateľa :Jasenie 107, 976 75 Jasenie
IČO dodávateľa :46859306
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14010.pdf

Objednávka číslo : IT14006
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :212,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :LASER Servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Lipová 3, 900 81 Šenkvice
IČO dodávateľa :35755989
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14006.pdf

Objednávka číslo : KRV14043
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14043.pdf

Objednávka číslo : NTS14014
popis :el materiál
suma v EUR s DPH :27,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14014.pdf

Objednávka číslo : PEK14070
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8432,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14070.pdf

Objednávka číslo : PEK14071
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :7981,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14071.pdf

Objednávka číslo : PEK14072
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :23072,28
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14072.pdf

Objednávka číslo : PEK14073
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :51093,90
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14073.pdf

Objednávka číslo : PIR14037
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :15996,00
číslo zmluvy :049/2012_D1
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14037.pdf

Objednávka číslo : PIR14038
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4235,00
číslo zmluvy :044/2012
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14038.pdf

Objednávka číslo : PIR14039
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14039.pdf

Objednávka číslo : PIR14040
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14040.pdf

Objednávka číslo : PIR14041
popis :katétre,príslušenstvo invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :21125,30
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14041.pdf

Objednávka číslo : PIR14042
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2468,10
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14042.pdf

Objednávka číslo : PIR14043
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5257,92
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14043.pdf

Objednávka číslo : POS14046
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :6435,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14046.pdf

Objednávka číslo : POS14047
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2385,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14047.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14011
popis :zhotovenie pečiatok
suma v EUR s DPH :40,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2014
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14011.pdf

Objednávka číslo : KRV14045
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14045.pdf

Objednávka číslo : PEK14074
popis :šitie
suma v EUR s DPH :850,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14074.pdf

Objednávka číslo : PEK14075
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14075.pdf

Objednávka číslo : PEK14076
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :52839,60
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14076.pdf

Objednávka číslo : PEK14077
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :1775,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14077.pdf

Objednávka číslo : POS14048
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14048.pdf

Objednávka číslo : POS14049
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1603,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14049.pdf

Objednávka číslo : POS14050
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1669,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14050.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14012
popis :školenie
suma v EUR s DPH :1080,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, 040 14 Košice
IČO dodávateľa :36588822
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14012.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14013
popis :školenie
suma v EUR s DPH :1080,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2014
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, 040 14 Košice
IČO dodávateľa :36588822
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14013.pdf

Objednávka číslo : KRV14046
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.02.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14046.pdf

Objednávka číslo : PIR14044
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3267,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :27.02.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14044.pdf

Objednávka číslo : PIR14045
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :796,75
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :27.02.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14045.pdf

Objednávka číslo : POS14051
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1669,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14051.pdf

Objednávka číslo : POS14052
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14052.pdf

Objednávka číslo : VZP14081
popis :materiál obalový
suma v EUR s DPH :4665,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.02.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14081.pdf

Objednávka číslo : VZP14082
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
suma v EUR s DPH :11461,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14082.pdf

Objednávka číslo : OAIM14021
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4417,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14021.pdf

Objednávka číslo : OAIM14022
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1646,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14022.pdf

Objednávka číslo : OAIM14023
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3503,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14023.pdf

Objednávka číslo : PIR14046
popis :Objednávka PIR14046
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14046.pdf

Objednávka číslo : VZP14083
popis :Objednávka VZP14083
suma v EUR s DPH :2901,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14083.pdf

Objednávka číslo : VZP14084
popis :dezinfekcia,materiál obalový
suma v EUR s DPH :1767,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14084.pdf

Objednávka číslo : VZP14085
popis :materiál hygienický,príslušenstvo k mimotelovému o
suma v EUR s DPH :3450,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14085.pdf

Objednávka číslo : VZP14086
popis :kanyly,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :667,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14086.pdf

Objednávka číslo : VZP14087
popis :Objednávka VZP14087
suma v EUR s DPH :2190,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14087.pdf

Objednávka číslo : VZP14088
popis :Objednávka VZP14088
suma v EUR s DPH :847,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14088.pdf

Objednávka číslo : VZP14089
popis :stenty
suma v EUR s DPH :356,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14089.pdf

Objednávka číslo : VZP14090
popis :Objednávka VZP14090
suma v EUR s DPH :583,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14090.pdf

Objednávka číslo : VZP14091
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :10310,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14091.pdf

Objednávka číslo : VZP14092
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :8520,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14092.pdf

Objednávka číslo : VZP14093
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :8616,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14093.pdf

Objednávka číslo : VZP14094
popis :Objednávka VZP14094
suma v EUR s DPH :326,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14094.pdf

Objednávka číslo : VZP14095
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :37,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.02.2014
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 84105 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14095.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.