Objednávky vyhotovené v januári 2014

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2014

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : KRV14001
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :5000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.01.2014
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :165549
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14001.pdf

Objednávka číslo : MAT14001
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :304,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.01.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14001.pdf

Objednávka číslo : MAT14002
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :1910,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.01.2014
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 10, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14002.pdf

Objednávka číslo : PIR14001
popis :uzávery cievne,zavádzače
suma v EUR s DPH :8638,80
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :03.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14001.pdf

Objednávka číslo : PIR14002
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4230,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14002.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14001
popis :služby lekárenskej starostlivo
suma v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.01.2014
dodávateľ :Pohrebná služba Estima, s.r.o.
adresa dodávateľa :Petelenova 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44851952
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14001.pdf

Objednávka číslo : PEK14001
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :8763,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14001.pdf

Objednávka číslo : PEK14002
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :7500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14002.pdf

Objednávka číslo : PEK14003
popis :šitie
suma v EUR s DPH :681,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14003.pdf

Objednávka číslo : PEK14004
popis :elektródy,zavádzače
suma v EUR s DPH :2721,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14004.pdf

Objednávka číslo : PEK14005
popis :ihla punkčná
suma v EUR s DPH :174,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14005.pdf

Objednávka číslo : PEK14007
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :25964,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14007.pdf

Objednávka číslo : PEK14008
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :38347,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14008.pdf

Objednávka číslo : PIK14001
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6098,20
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14001.pdf

Objednávka číslo : PIK14002
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1932,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14002.pdf

Objednávka číslo : PIK14003
popis :katétre
suma v EUR s DPH :508,25
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14003.pdf

Objednávka číslo : PIK14004
popis :sety
suma v EUR s DPH :16161,60
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14004.pdf

Objednávka číslo : PIK14005
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :14400,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14005.pdf

Objednávka číslo : PIK14006
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7619,82
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14006.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14002
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :60,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14002.pdf

Objednávka číslo : VZP14001
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1078,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14001.pdf

Objednávka číslo : VZP14002
popis :prádlo
suma v EUR s DPH :6279,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14002.pdf

Objednávka číslo : VZP14003
popis :hrudná drenáž
suma v EUR s DPH :2586,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14003.pdf

Objednávka číslo : VZP14004
popis :dezinfekcia,mat.hyg.,obalový,obväzový
suma v EUR s DPH :6128,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14004.pdf

Objednávka číslo : VZP14005
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :2134,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14005.pdf

Objednávka číslo : VZP14006
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,obalový
suma v EUR s DPH :1113,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14006.pdf

Objednávka číslo : VZP14007
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :256,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14007.pdf

Objednávka číslo : VZP14008
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :75,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.01.2014
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14008.pdf

Objednávka číslo : KRV14002
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14002.pdf

Objednávka číslo : KRV14005
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14005.pdf

Objednávka číslo : NTS14001
popis :baterky
suma v EUR s DPH :276,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :EMOS SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
IČO dodávateľa :36392961
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14001.pdf

Objednávka číslo : OOPP14001
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :20564,70
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14001.pdf

Objednávka číslo : PIK14007
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7459,90
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14007.pdf

Objednávka číslo : PIK14008
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6855,75
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14008.pdf

Objednávka číslo : PIK14009
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13604,80
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14009.pdf

Objednávka číslo : PIK14010
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17941,59
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14010.pdf

Objednávka číslo : PIK14011
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5700,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14011.pdf

Objednávka číslo : PIK14012
popis :stenty
suma v EUR s DPH :33110,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14012.pdf

Objednávka číslo : PIK14013
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13800,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14013.pdf

Objednávka číslo : POS14001
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3323,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14001.pdf

Objednávka číslo : POS14002
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14002.pdf

Objednávka číslo : POS14003
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1603,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14003.pdf

Objednávka číslo : TU14002
popis :viečka na zbernú nádobu
suma v EUR s DPH :92,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.01.2014
dodávateľ :Media Comp. s.r.o.
adresa dodávateľa :č.d. 268, 900 41 Rovinka
IČO dodávateľa :35731486
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14002.pdf

Objednávka číslo : PIR14003
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :31244,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.01.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14003.pdf

Objednávka číslo : PIR14004
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1067,50
číslo zmluvy :047/2012
dátum vyhotovenia :09.01.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14004.pdf

Objednávka číslo : PIR14005
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :17508,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :09.01.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14005.pdf

Objednávka číslo : PIR14006
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5257,92
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :09.01.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14006.pdf

Objednávka číslo : PIR14007
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :26556,00
číslo zmluvy :049/2012_D1
dátum vyhotovenia :09.01.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14007.pdf

Objednávka číslo : POS14004
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14004.pdf

Objednávka číslo : VZP14009
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :530,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14009.pdf

Objednávka číslo : MAT14003
popis :čistiace prostriedky
suma v EUR s DPH :260,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.01.2014
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14003.pdf

Objednávka číslo : TU14005
popis :oprava clony
suma v EUR s DPH :9284,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.01.2014
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14005.pdf

Objednávka číslo : VZP14010
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1106,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.01.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14010.pdf

Objednávka číslo : VZP14011
popis :mat.hygienický,diagnostický
suma v EUR s DPH :1020,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14011.pdf

Objednávka číslo : VZP14012
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2249,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14012.pdf

Objednávka číslo : VZP14013
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2628,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.01.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14013.pdf

Objednávka číslo : KRV14003
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14003.pdf

Objednávka číslo : MAT14004
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :320,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14004.pdf

Objednávka číslo : OAIM14002
popis :elektródy,materiál hygienický,súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :6802,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14002.pdf

Objednávka číslo : OAIM14004
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3383,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14004.pdf

Objednávka číslo : OAIM14005
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1560,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14005.pdf

Objednávka číslo : PEK14006
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5292,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14006.pdf

Objednávka číslo : PEK14009
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :22674,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14009.pdf

Objednávka číslo : PEK14010
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :55519,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14010.pdf

Objednávka číslo : PEK14011
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :970,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14011.pdf

Objednávka číslo : PEK14012
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :45120,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14012.pdf

Objednávka číslo : PEK14013
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :478,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14013.pdf

Objednávka číslo : PEK14014
popis :sety
suma v EUR s DPH :4209,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14014.pdf

Objednávka číslo : PEK14015
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1572,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14015.pdf

Objednávka číslo : PIK14014
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8244,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14014.pdf

Objednávka číslo : PIK14015
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17270,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14015.pdf

Objednávka číslo : PIK14016
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3557,40
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14016.pdf

Objednávka číslo : PIK14017
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6352,20
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14017.pdf

Objednávka číslo : PIK14018
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3168,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14018.pdf

Objednávka číslo : PIK14019
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5880,00
číslo zmluvy :058/2012
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14019.pdf

Objednávka číslo : PIK14020
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7110,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14020.pdf

Objednávka číslo : PIK14021
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9295,00
číslo zmluvy :063/2012_D1
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14021.pdf

Objednávka číslo : PIK14022
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14022.pdf

Objednávka číslo : PIK14023
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4144,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14023.pdf

Objednávka číslo : PIK14024
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5430,04
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14024.pdf

Objednávka číslo : PIR14008
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11185,18
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14008.pdf

Objednávka číslo : TU14006
popis :štítky
suma v EUR s DPH :26,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14006.pdf

Objednávka číslo : TU14007
popis :oprava ultrazvuku
suma v EUR s DPH :564,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :Intes Poprad, s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie sv.Egídia 95, 5801 Poprad
IČO dodávateľa :36449814
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14007.pdf

Objednávka číslo : VZP14014
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
suma v EUR s DPH :6181,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14014.pdf

Objednávka číslo : VZP14015
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :216,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14015.pdf

Objednávka číslo : VZP14016
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :688,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.01.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14016.pdf

Objednávka číslo : KRV14006
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14006.pdf

Objednávka číslo : PEK14016
popis :katétre,súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :12868,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14016.pdf

Objednávka číslo : PIK14025
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1697,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14025.pdf

Objednávka číslo : PIK14026
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1524,75
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14026.pdf

Objednávka číslo : TU14010
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14010.pdf

Objednávka číslo : TU14011
popis :náhradný diel k AXIOMU
suma v EUR s DPH :4034,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14011.pdf

Objednávka číslo : VZP14017
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14017.pdf

Objednávka číslo : VZP14018
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1483,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14018.pdf

Objednávka číslo : VZP14019
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2990,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14019.pdf

Objednávka číslo : VZP14020
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1273,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14020.pdf

Objednávka číslo : CAR14001
popis :lieky
suma v EUR s DPH :50716,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14001.pdf

Objednávka číslo : DM14002
popis :LCD monitory
suma v EUR s DPH :320,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14002.pdf

Objednávka číslo : DM14003
popis :notebook
suma v EUR s DPH :999,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14003.pdf

Objednávka číslo : KRV14007
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14007.pdf

Objednávka číslo : OAIM14001
popis :dezinfekcia,kanyly,materiál diagnostický,materiál
suma v EUR s DPH :5555,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14001.pdf

Objednávka číslo : OAIM14003
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2528,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14003.pdf

Objednávka číslo : OAIM14006
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :512,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14006.pdf

Objednávka číslo : OAIM14007
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1049,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14007.pdf

Objednávka číslo : OOPP14003
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :976,00
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14003.pdf

Objednávka číslo : PEK14017
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :970,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14017.pdf

Objednávka číslo : PEK14018
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4274,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14018.pdf

Objednávka číslo : PEK14019
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2352,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14019.pdf

Objednávka číslo : PIR14009
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4302,20
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14009.pdf

Objednávka číslo : POS14005
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14005.pdf

Objednávka číslo : POS14006
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2385,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14006.pdf

Objednávka číslo : POS14007
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3279,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14007.pdf

Objednávka číslo : POS14009
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2415,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14009.pdf

Objednávka číslo : VZP14021
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1241,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14021.pdf

Objednávka číslo : VZP14022
popis :materiál obalový
suma v EUR s DPH :1057,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.01.2014
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14022.pdf

Objednávka číslo : KRV14009
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14009.pdf

Objednávka číslo : KRV14010
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :317,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14010.pdf

Objednávka číslo : PEK14020
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :26188,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14020.pdf

Objednávka číslo : PEK14021
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :30990,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14021.pdf

Objednávka číslo : PEK14022
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :53452,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14022.pdf

Objednávka číslo : PIR14010
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1881,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14010.pdf

Objednávka číslo : PIR14011
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2669,49
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14011.pdf

Objednávka číslo : POS14010
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2174,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14010.pdf

Objednávka číslo : TU14015
popis :oprava + ND
suma v EUR s DPH :472,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14015.pdf

Objednávka číslo : TU14017
popis :preprava
suma v EUR s DPH :14,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14017.pdf

Objednávka číslo : TU14019
popis :prevodovka H229 posýpač
suma v EUR s DPH :30,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.01.2014
dodávateľ :WERCO SK, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nadjazdová 2, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa :35874422
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14019.pdf

Objednávka číslo : OOPP14004
popis :školenie
suma v EUR s DPH :234,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.01.2014
dodávateľ :PURE s.r.o.
adresa dodávateľa :Karpartská 1, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36626457
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14004.pdf

Objednávka číslo : PIK14028
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9317,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :17.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14028.pdf

Objednávka číslo : PIK14029
popis :stenty
suma v EUR s DPH :36450,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :17.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14029.pdf

Objednávka číslo : PIK14030
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4361,90
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :17.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14030.pdf

Objednávka číslo : PIK14031
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5605,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :17.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14031.pdf

Objednávka číslo : VZP14023
popis :inštrumentárium,materiál hygienický,materiál obväz
suma v EUR s DPH :4501,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14023.pdf

Objednávka číslo : VZP14024
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
suma v EUR s DPH :4574,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14024.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14003
popis :oprava RTG zástera , golier
suma v EUR s DPH :40,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.01.2014
dodávateľ :ORTOTECH s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31619631
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14003.pdf

Objednávka číslo : TU14020
popis :oprava MAC 1200 OFD
suma v EUR s DPH :421,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.01.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14020.pdf

Objednávka číslo : TU14025
popis :kábel in line
suma v EUR s DPH :794,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.01.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14025.pdf

Objednávka číslo : VZP14025
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1057,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.01.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14025.pdf

Objednávka číslo : VZP14026
popis :materiál hygienický,príslušenstvo k mimotelovému o
suma v EUR s DPH :5809,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14026.pdf

Objednávka číslo : VZP14027
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :294,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14027.pdf

Objednávka číslo : VZP14028
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :4985,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14028.pdf

Objednávka číslo : KRV14011
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14011.pdf

Objednávka číslo : OAIM14008
popis :prostriedky čistiace,materiál diagnostický,materiá
suma v EUR s DPH :1939,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14008.pdf

Objednávka číslo : OAIM14009
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4721,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14009.pdf

Objednávka číslo : PEK14023
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14023.pdf

Objednávka číslo : PEK14024
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14024.pdf

Objednávka číslo : PEK14025
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :110037,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14025.pdf

Objednávka číslo : PEK14026
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :70278,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14026.pdf

Objednávka číslo : PEK14027
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :23455,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14027.pdf

Objednávka číslo : PEK14028
popis :sety
suma v EUR s DPH :7315,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14028.pdf

Objednávka číslo : PIK14033
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7043,40
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14033.pdf

Objednávka číslo : VZP14029
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1613,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.01.2014
dodávateľ :Fénix Bratislava, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jána Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :35730854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14029.pdf

Objednávka číslo : PIR14012
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :22.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14012.pdf

Objednávka číslo : PIR14013
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7477,80
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :22.01.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14013.pdf

Objednávka číslo : PIR14014
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8763,20
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :22.01.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14014.pdf

Objednávka číslo : PIR14015
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2468,10
číslo zmluvy :35/2012_D1
dátum vyhotovenia :22.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14015.pdf

Objednávka číslo : POS14011
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1661,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14011.pdf

Objednávka číslo : VZP14030
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
suma v EUR s DPH :1375,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.01.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14030.pdf

Objednávka číslo : PEK14029
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :70712,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14029.pdf

Objednávka číslo : PEK14030
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :60294,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14030.pdf

Objednávka číslo : PEK14031
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14031.pdf

Objednávka číslo : PEK14032
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4020,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14032.pdf

Objednávka číslo : PIR14016
popis :príslušenstvo invazívne,sety
suma v EUR s DPH :8930,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :23.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14016.pdf

Objednávka číslo : POS14012
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1669,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14012.pdf

Objednávka číslo : VZP14033
popis :Objednávka VZP14033
suma v EUR s DPH :792,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.01.2014
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14033.pdf


Objednávka číslo : PIK14039
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :834,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14039.pdf

Objednávka číslo : PIK14040
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :791,75
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14040.pdf

Objednávka číslo : PIK14041
popis :katétre
suma v EUR s DPH :932,70
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14041.pdf

Objednávka číslo : PIK14042
popis :katétre
suma v EUR s DPH :42,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14042.pdf

Objednávka číslo : PIK14044
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14044.pdf

Objednávka číslo : PIK14045
popis :katétre
suma v EUR s DPH :891,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14045.pdf

Objednávka číslo : PIK14046
popis :katétre
suma v EUR s DPH :33,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14046.pdf

Objednávka číslo : POS14014
popis :šitie
suma v EUR s DPH :501,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14014.pdf

Objednávka číslo : POS14015
popis :šitie
suma v EUR s DPH :680,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14015.pdf

Objednávka číslo : POS14016
popis :šitie
suma v EUR s DPH :904,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14016.pdf

Objednávka číslo : TU14027
popis :Tablety Katadyn
suma v EUR s DPH :90,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :B-Zone, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vlkanovská 84/87, 976 31 Vlkanová
IČO dodávateľa :35933721
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14027.pdf

Objednávka číslo : VZP14034
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :471,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14034.pdf

Objednávka číslo : VZP14035
popis :kanyly,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :299,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14035.pdf

Objednávka číslo : VZP14036
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :754,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14036.pdf

Objednávka číslo : VZP14037
popis :Objednávka VZP14037
suma v EUR s DPH :356,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14037.pdf

Objednávka číslo : VZP14038
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :547,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14038.pdf

Objednávka číslo : VZP14039
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :448,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.01.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14039.pdf

Objednávka číslo : KRV14012
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :817,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14012.pdf

Objednávka číslo : KRV14013
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14013.pdf

Objednávka číslo : PEK14033
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :691,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14033.pdf

Objednávka číslo : PEK14034
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :598,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14034.pdf

Objednávka číslo : PIK14047
popis :katétre
suma v EUR s DPH :238,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14047.pdf

Objednávka číslo : POS14017
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14017.pdf

Objednávka číslo : POS14018
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :282,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14018.pdf

Objednávka číslo : TU14028
popis :Preventívna údržba
suma v EUR s DPH :276,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa :35876859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14028.pdf

Objednávka číslo : TU14029
popis :overenie meradla
suma v EUR s DPH :154,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37954521
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14029.pdf

Objednávka číslo : TU14031
popis :batéria- defibrilátor
suma v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :A.M.I.Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Podháj 31, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44792301
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14031.pdf

Objednávka číslo : VZP14040
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
suma v EUR s DPH :359,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14040.pdf

Objednávka číslo : VZP14041
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :155,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14041.pdf

Objednávka číslo : VZP14042
popis :Objednávka VZP14042
suma v EUR s DPH :25,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14042.pdf

Objednávka číslo : VZP14043
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :188,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14043.pdf

Objednávka číslo : VZP14044
popis :Objednávka VZP14044
suma v EUR s DPH :675,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14044.pdf

Objednávka číslo : NTS14006
popis :batérie
suma v EUR s DPH :50,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.01.2014
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14006.pdf

Objednávka číslo : PIR14017
popis :katétre,stenty,zavádzače
suma v EUR s DPH :240,90
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :28.01.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14017.pdf

Objednávka číslo : PIR14018
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :46,00
číslo zmluvy :042/2012
dátum vyhotovenia :28.01.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14018.pdf

Objednávka číslo : PIR14019
popis :katétre
suma v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :28.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14019.pdf

Objednávka číslo : PIR14020
popis :katétre
suma v EUR s DPH :666,00
číslo zmluvy :049/2012_D1
dátum vyhotovenia :28.01.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14020.pdf

Objednávka číslo : PIR14021
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :585,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :28.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14021.pdf

Objednávka číslo : PIR14022
popis :stenty
suma v EUR s DPH :195,98
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :28.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14022.pdf

Objednávka číslo : VZP14045
popis :Objednávka VZP14045
suma v EUR s DPH :841,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.01.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14045.pdf

Objednávka číslo : KRV14014
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :726,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.01.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14014.pdf

Objednávka číslo : OAIM14010
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :594,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14010.pdf

Objednávka číslo : VZP14046
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :396,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14046.pdf

Objednávka číslo : VZP14047
popis :materiál diagnostický,materiál obväzový
suma v EUR s DPH :663,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14047.pdf

Objednávka číslo : VZP14048
popis :Objednávka VZP14048
suma v EUR s DPH :107,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.01.2014
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14048.pdf

Objednávka číslo : OAIM14011
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :530,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.01.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14011.pdf

Objednávka číslo : PEK14035
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :510,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.01.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14035.pdf

Objednávka číslo : PEK14036
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :214,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.01.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14036.pdf

Objednávka číslo : PEK14037
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :722,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14037.pdf

Objednávka číslo : TU14034
popis :preventívna prehliadka
suma v EUR s DPH :248,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.01.2014
dodávateľ :GORO, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Oborská 1251/5, 19800 Praha 9
IČO dodávateľa :44265557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14034.pdf

Objednávka číslo : VZP14049
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :978,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.01.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14049.pdf

Objednávka číslo : POS14019
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :774,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14019.pdf

Objednávka číslo : POS14020
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14020.pdf

Objednávka číslo : POS14021
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14021.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14005
popis :služby lekárenskej starostlivo
suma v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :LK company plus s.r.o.
adresa dodávateľa :Jasenie 107, 976 75 Jasenie
IČO dodávateľa :46859306
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14005.pdf

Objednávka číslo : VZP14050
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :950,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14050.pdf

Objednávka číslo : VZP14051
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :66,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14051.pdf

Objednávka číslo : VZP14052
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :66,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14052.pdf

Objednávka číslo : VZP14053
popis :katétre
suma v EUR s DPH :563,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14053.pdf

Objednávka číslo : VZP14054
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :761,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14054.pdf

Objednávka číslo : VZP14055
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :896,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.01.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14055.pdf

[/html]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.