Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb na Oddelení akútnej kardiológie uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici. MitraClip je nová, perkutánna metóda liečby srdca, ktorá je zameraná na vybraných pacientov, ktorým bola odopretá chirurgická operácia regurgitácie mitrálnej chlopne pre jej vysoké riziko. MitraClip bol prvýkrát vo svete implantovaný v roku 2003 a v roku 2013 sa stal prvou komerčne schválenou alternatívou k chirurgickej operácii regurgitácie mitrálnej chlopne. Aj keď operácia na otvorenom srdci je štandardnou metódou liečby pre pacientov s regurgitáciou mitrálnej chlopne, ale pre jej invazívnosť nie je uskutočniteľnou možnosťou pre všetkých pacientov. Riziko komplikácií a úmrtnosti sa výrazne zvyšuje u pacientov s inými komorbiditami, ako sú ochorenia pečene a obličiek, predchádzajúce operácie na hrudníku a vek nad 75 rokov, čo je dôvodom, prečo sú tieto operácie často zamietnuté práve pre ich vysoké riziko. Implantácia MitraClip-u pomocou katétra nezahŕňa potrebu operácie na otvorenom hrudníku či mimotelového obehu. Veríme, že táto inovatívna metóda pomôže inak neoperovateľným pacientom s ťažkou mitrálnou regurgitáciou v našom regióne.

MUDr. Martin Hudec, MUDr. Petra Poliačiková

Wednesday 17 January 2018 - 08:13:11 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.