Medzinárodný deň sestier


Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale – „dáma s lampou“, ako ju zvykli nazývať. Pri tejto príležitosti Medzinárodného dňa sestier, sa 16.5.2018 konal odborný seminár v hoteli Dixon Banská Bystrica, kde si ocenenia prevzali sestry z Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica, Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica a Mammacentrum sv. agáty Banská Bystrica. Prítomní pozvaní hostia vyjadrili všetkým sestrám veľkú vďaku za ich každodennú obetavú prácu, za ich ľudský prístup, za úsmevy na tvárach, ktorými obdarúvajú pacientov. Svoje srdce dennodenne rozdávajú pacientom na nemocničných lôžkach, na ambulanciách. Ich práca je náročná a vyčerpávajúca, denne sa stretávajú s bolesťou, utrpením ale aj radosťou z uzdravenia pacienta. Naše sestry – sú matky, manželky, sestry, babky ale každý deň tie, ktoré sa starajú o pacienta bez rozdielu. Za Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica si ocenenie prevzali sestry pani V. Pakosová oddelenie arytmií, Bc. J. Balošáková oddelenie OAK-PIK a pani Mgr. M. Ganobčíková z OAIM.
Ocenenie Biele srdce, ktoré je symbolom uznania, ľudskosti, starostlivosti sa udeľuje sestrám a pôrodným asistentkám za významný prínos v ošetrovateľstve. Biele srdce spája sestry, je znakom významnosti a nenahraditeľnosti tohto povolania v rade zdravotníckych profesií. Ocenenie Biele srdce na celoštátnej úrovni sa udeľovalo dňa 18.05.2018 v Senci, pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý dňa 21.05.2018 osobne privítal ocenené sestry v Prezidentskom paláci. Toto ocenenie v kategórií sestra manažér získala námestníčka úseku ošetrovateľstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica Mgr. M. Víglaská. Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni, ktoré sa konalo 25.05.2018 v Banskej Bystrici získala Bc. K. Kozeleková z OAIM v kategórií sestra v praxi. Generálny riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica oceneným sestrám osobne poďakoval za ich náročnú prácu ktorú s odhodlaním vykonávajú, poprial pevné zdravie, veľa síl, pracovnú pohodu a veľa pozitívnej energie a odovzdal im kyticu kvetov na konkrétnych pracoviskách kde pracujú. Ďakujeme!

Utorok 05 jún 2018 - 08:05:45 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.