Poďakuj sestre


Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica je špecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje ambulantnú a ústavnú starostlivosť  pacientom s chorobami srdca a veľkých ciev. Snahou nás všetkých, či už lekárov, sestier, zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov je čo najlepšie svoje vedomosti a schopnosti využiť pre zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti, pre zachovanie zdravia a pre bezpečnosť pacienta.
Projekt „Poďakuj sestre“, ktorého idea je posilniť komunikáciu smerom na verejnosť a pozitívna spätná väzba pacientov k práci sestry. Pacienti môžu vyjadriť pocit spokojnosti a oceniť prácu ošetrovateľského personálu a ich starostlivosť, ľudskosť, empatiu počas ošetrenia alebo pobytu v nemocnici, s ktorou sa pacient stretol. Je možnosť, aby pacienti, ktorí chcú vysloviť poďakovanie sestrám za poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť, môžu tak urobiť formou „poďakuj sestre“, ktoré pre každú sestru je tým najvyšším ocenením a sestru motivuje stať sa ešte lepšou. Ak cítite potrebu sestre poďakovať, urobte tak na priloženom formulári alebo online na uvedenom linku.

Ďakujeme!

Utorok 12 jún 2018 - 15:08:38 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.