KARDIOLOGICKÝ DEŇ – JUBILEJNÝ ROČNÍK


Už po desiatykrát sa v meste pod Urpínom konal  jubilejný Stredoslovenský kardiologický deň, organizovaný pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej. Kongresové sály hotela Lux sú už pravidelne v októbri miestom konferencie odbornej verejnosti, stretnutí kardiológov, kardiochirurgov, intervenčných rádiológov, anesteziológov,  zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov nielen v územnej pôsobnosti kraja.
Tradícia organizovania tohto významného kongresu  má už svoju históriu  a v súčasnosti sa teší veľkému záujmu, čo s radosťou skonštatoval generálny riaditeľ Juraj Frajt. Vo svojom úvodnom  príhovore vyzdvihol vysokú profesionálnu zdatnosť tímu špecialistov lekárov, zdravotných sestier a pomocného zdravotného personálu, vďaka ktorých erudovanosti patrí naše zdravotnícke zariadenie k špičke špecializovaných ústavov na Slovensku. V tejto súvislosti všetkým predstavil nový projekt prístavby moderného Preventívno-ambulantného a diagnostického centra a aktuálny stav napredovania stavebných prác. Cieľom projektu je komplexne riešiť poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti, oblasť primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení a vyšetrovacie zobrazovacie metodiky v kardiológii, angiológii a kardiochirurgii. Nové priestory budú slúžiť pacientom od polovice roka 2020.
Úprimné poďakovanie vyslovil organizačnému tímu za odborne na vysokej úrovni pripravený a zostavený bohatý, pestrý a veľmi hodnotný program, ktorý bol zárukou nielen veľkého počtu  zúčastnených, ale zároveň priestorom na prezentáciu, výmenu cenných rád, názorov a bohatú panelovú diskusiu tak v sekcii lekárov, ako aj v sekcii sestier.
V závere svojho príhovoru generálny riaditeľ akcentoval význam stretnutia špičkových odborníkov a zaželal  zdarný priebeh rokovaní, veľa úspechov a mnoho cenných a podnetných poznatkov.

Dovidenia v srdci Slovenska opäť o rok!


Streda 20 november 2019 - 14:00:45 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.