Vážení pacienti,

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,  poskytovanie  zdravotnej starostlivosti vrátane elektívnych hospitalizácií a ambulantných vyšetrení obmedzil podľa aktuálne platných a racionálnych odporúčaní. Zaviedol samozrejme nevyhnutné  opatrenia na  ochranu  pacientov a vlastných pracovníkov, ktoré Vás žiadame  dodržiavať.

  • Pacienti, ktorí idú na ambulantné vyšetrenia do Diagnostického centra SÚSCCH a.s. sú povinní podrobiť sa triedeniu, ktoré zabezpečujú naši zdravotnícki pracovníci. Spočíva v zisťovaní: epidemiologickej anamnézy, základných informácií o zdravotnom stave, bezkontaktnom meraní teploty a dezinfekcii rúk, prípadne Covid testom. Sprevádzajúcim osobám sa umožní vstup len v nevyhnutných prípadoch. V každom prípade odporúčam pacientom pred návštevou ambulancie SÚSCCH a. s., aby sa minimálne 2 dni pred termínom ambulantnej kontroly informovali telefonicky na nutnosť ich fyzickej prítomnosti na kontrole, ktorú im okamžite ich ambulantný lekár oznámi. Ide hlavne o to, aby sme pacientov, ktorých to ich zdravotný stav nevyžaduje neohrozili seba samých návštevou diagnostického centra.
  • Pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu formou prekladu zo spádových nemocníc musia mať test na ochorenie COVID 19 nie starší ako 48 hodín, pacienti prichádzajúci z domu nie starší ako 72 hodín.
  • Zakázané sú návštevy u hospitalizovaných pacientov.

MUDr. Matej Vozár, MPH
Podpredseda predstavenstva SÚSCCH a. s.
Námestník úseku liečebného SÚSCCH a. s.

    Štvrtok 24 september 2020 - 12:48:25 | verzia pre tlač    strana:       >>  
    Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.