Oddelenie kardiochirurgie

Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s chirurgicky liečiteľnými vrodenými a získanými ochoreniami srdca, veľkých ciev, ako aj poranení srdca a okolitých štruktúr.

Zabezpečuje predovšetkým rekonštrukčné operácie na arteriálnom systéme srdca, endokardiálne operácie srdca (chlopne, vrodené srdcové chyby, tromby), endovaskulárne operácie veľkých ciev (disekcie, aneuryzmy), chirurgické výkony kombinované s intervenčnými katetrizačnými metódami. Operácie vykonáva v mimotelovom obehu alebo bez neho. Pooperačná starostlivosť sa realizuje v spolupráci s oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny. Robia sa tu vstupné, kontrolné a konziliárne ambulantné vyšetrenia pacientov, predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť, podieľa sa na implantačnom kardiostimulačnom programe. Poskytuje konziliárnu službu kardiochirurgického odboru pre traumatologické oddelenia v spádovom území.


Je edukačnou základňou kardiochirurgie v rámci postgraduálnej prípravy ako externé pracovisko SZU Bratislava. Oddelenie kardiochirurgie má 15 lôžok. Je lokalizované v hlavnej budove na prvom poschodí. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje 9 sestier-špecialistiek a tri sanitárky. Pacientske izby sú trojlôžkové, dvojlôžkové a jednolôžkové. Všetky izby sú nadštandardne vybavené, majú vlastnú kúpeľňu, WC. Na izbe je televízny prijímač so satelitným rozvodom. Oddelenie je vybavené modernou medicínskou technikou.

Fyzioterapeut Bc. Gazdíková Monika vykonáva odbornú fyzioterapeutickú starostlivosť najmä predoperačnú, pooperačnú a následnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu pacientov.
Operačné výkony revaskularizačné operácia srdca v mimotelovom obehu revaskularizačné operácie srdca bez použitia mimotelového obehu náhrady a rekonštrukcie srdcových chlopní chirurgia aorty vrátane disekujúcej aneuryzmy aorty chirurgická liečba predsieňovej fibrilácie kombinované kardiochirurgické výkony


Personálne obsadenie
MUDr. Beer Imrich, PhD. prednosta II. kliniky kardiochirurgie SZU
MUDr. Pekar Filip, FETCS, PhD. primár oddelenia kardiochirurgie
MUDr. Seleštiansky Ján, zástupca námestníka úseku liečebného
MUDr. Urda Róbert
MUDr. Urbán Peter
MUDr. Zacharovský Radovan primár OCS
MUDr. Svitek Vladimír PhD.
MUDr. Halushka Bohdan
MUDr. Alexandrová Lea
MUDr. Vaisová Mária
MUDr. Beerová Nikoleta
MUDr. Hluch Matej

Kardiológ: Kováčová Bohuslava, Palacková Nikoleta


Vedúca sestra: Mgr. Bejticová Jana
Dokumentačná sestra: Slováková Jana
Fyzioterapeut: Bc. Gazdíková Monika, Peťková Soňa

Kontakty

MUDr. Imrich Beer, PhD., prednosta II. kliniky kardiochirurgie SZU 048 4333 624
MUDr. Pekar Filip, FETCS, PhD. primár oddelenia 048 4333 623
MUDr. Ján Seleštiansky, vedúci lekár 048 4333 621
Mgr. Bejticová Jana, vedúca sestra 048 4333 971
Lôžková časť 1. poschodie 048 4333 425
Sekretariát 5. poschodie 048 4333 622
Fyzioterapeut 048 4333 551