Medzinárodný CTO workshop

Dňa 1.3.2017 sa v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb na Oddelení akútnej kardiológie uskutočnil medzinárodný workshop zameraný na intervenčnú  liečbu pacientov s chronickým uzáverom koronárnej artérie. Zúčastnili sa ho lekári z iných slovenských kardiocentier ako aj kolegovia z Čiech a Holandska. Záštitu prebral prof. Alfredo Galassi, MD, FACC, FESC, FSCA – prezident európskej spoločnosti intervenčných kardiológov so zameraním na uzávery CTO. Pod jeho vedením boli zrealizované dva úspešné zákroky u pacientov, pri ktorých štandardné techniky v minulosti zlyhali. Týmto ďakujeme pánovi profesorovi a tešíme sa ďalšiu spoluprácu. MUDr. M. Hudec, primár Oddelenia akútnej kardiológie.Friday 24 March 2017 - 11:00:51 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.