Medzinárodný deň sestier

Významnou udalosťou mesiaca máj v našom zdravotníckom zariadení už tradične býva ocenenie sestier pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorého história sa viaže na 12.máj a je spomienkou na  priekopníčku moderného ošetrovateľstva Florence Nightingalovú. Z nášho ústavu boli ocenené dve sestry z oddelenia Anestéziológie a intenzívnej medicíny pani Jana Smutná a pani Michaela Ďuricová a z oddelenia Arytmií sestra pani Zita Bieliková. Srdečne blahoželáme!!!
Pri tejto príležitosti generálny riaditeľ pán MUDr. Juraj Frajt, MPH, osobne navštívil pracoviská ocenených sestier, kde im úprimne poďakoval za ich osobnostné a morálne kvality, za ich trpezlivosť, ochotu a ľudskosť, ktorú neustále prejavujú našim pacientom.

Wednesday 01 June 2016 - 12:22:15 | verzia pre tlačstrana:       >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.