VII. Stredoslovenský kardiologický deň

Dňa 20.októbra 2016 sa v Banskej Bystrici, pod záštitou ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera konal VII. Stredoslovenský kardiologický deň. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. pokračuje v tradícii organizovania tohto významného kongresu kardiológov , kardiochirurgov a zdravotných sestier.
Generálny riaditeľ pán MUDr. Juraj Frajt, MPH vo svojom úvodnom príhovore medzi iným privítal vzácnych hostí z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s predsedu predstavenstva generálneho riaditeľa Ing. Mongi MSOLLY, MBA, podpredsedu predstavenstva MUDr. Iva Gašparoviča, MPH, ďalej riaditeľku VZP v Banskej Bystrici  Ing. Annu Golianovu, predsedu dozornej rady Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb,a.s. Ing. Jozef Mikluš, Dip.Mgmt. a ďalších.    
Akcentoval na neustálu potrebu prevencie kardiovaskulárnych ochorení, ich diagnostiku a liečbu. Vyzdvihol vysokú profesionálnu zdatnosť nášho tímu špecialistov lekárov, zdravotných sestier a pomocného zdravotného personálu, čoho dôkazom bol odborne pripravený a zostavený bohatý a veľmi hodnotný program. S radosťou skonštatoval, že  Stredoslovenský kardiologický deň sa z roka na rok sa teší veľkému záujmu o čom svedčí počet účastníkov 150 lekárov a 500 sestier, nielen pre kvalitu odborného programu, ale je priestorom na prezentáciu, výmenu názorov, postrehov, cenných rád a bohatých skúseností. Záverom ocenil obetavú a náročnú prácu organizačného tímu, čo dokumentujú nielen jeho výsledky, ale zároveň aj jeho perspektívy. Všetkým poprial veľa úspechov v ich náročnej a zodpovednej práci, veľa získaných podnetných a cenných poznatkov počas VII. kardiologického dňa.

Monday 17 October 2016 - 08:38:41 | verzia pre tlačstrana:       >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.