ZRIADENIE VÝUČBOVÉHO PRACOVISKA SZU


Dňa 12.mája 2016  sa v priestoroch rokovacej sály administratívnej budovy SÚSCCH, a.s. uskutočnil slávnostný akt podpísania zriaďovacej listiny, pri príležitosti  z r i a d e n i a  nášho ústavu ako výučbového pracoviska, ktoré je súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre výučbu v pregraduálnej forme štúdia a v ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch. Slávnostný akt prebiehal za účasti najvyšších predstaviteľov, a to rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka,CSc., prorektorky SZU doc. PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH, predsedu predstavenstva SÚSCCH, a.s. MUDr. Juraja Frajta, MPH a člena predstavenstva Ing. Pavla Piatrova, ako aj ďalších členov vedenia ústavu.
Monday 16 May 2016 - 07:12:49 | verzia pre tlačstrana:       >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.