100 x nová nádej vďaka TAVI

Donedávna bola jedinou liečebnou možnosťou pre pacientov s ťažkou aortálnou stenózou chirurgická náhrada chlopne, život zachraňujúci zákrok, ktorý však býval mnohým pacientom odopretý, keďže cieľovou skupinou boli polymorbidní pacienti vo vysokom veku s často diskvalifikujúcim perioperačným rizikom. Nádej pre týchto pacientov prišla s vývojom menej invazívneho spôsobu náhrady aortálnej chlopne - transkatétrovou implantáciou (TAVI), keď je nová chlopňa do srdca dopravená cez cievy na nohe pomocou špeciálnych katétrov, bez nutnosti otvorenia hrudníka. Pri správnom výbere pacienta je TAVI v rukách skúsených operatérov bezpečným zákrokom s veľmi dobrou krátko aj dlhodobou prognózou. Prvý pacient v našom ústave podstúpil takýto zákrok v roku 2013 a vďaka fungujúcej spolupráci jednotlivých členov tzv. TAVI tímu máme teraz možnosť oznámiť úspešné vyliečenie 100-ého pacienta pomocou tejto elegantnej metódy.
Tuesday 21 February 2017 - 13:45:33 | verzia pre tlačstrana:       >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.