Medzinárodný deň sestier

Každý rok si celý svet pripomína 12. máj Medzinárodný deň sestier, ktorý je spomienkou na priekopníčku a zakladateľku moderného ošetrovateľstva Florence Nightingalovú. Pri tejto príležitosti sa dňa 13.05.2015 konal odborný seminár v hoteli Dixon  Banská Bystrica, kde boli odmenené sestry z Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica.  MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ SÚSCCH, a.s. Banská Bystrica, vyjadrili  poďakovanie všetkým sestrám za ich vľúdnosť, trpezlivosť, pokoru, láskavosť, za ich osobnostné i morálne kvality, za všetok čas, ktorý venujú každému pacientovi.   Za Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica boli odmenené sestry pani  Jana Káčerová oddelenie Akútnej kardiológie, Lucia Bizovská  z oddelenia Anestéziológie a intenzívnej medicíny a pani Ivana Bírešová  z oddelenia Kardiológie. Generálny riaditeľ  SÚSCCH, a.s. Banská Bystrica MUDr. Juraj Frajt odmeneným sestrám osobne poďakoval a poprial im veľa síl do ďalšej práce. Vyslovil prianie, aby povolanie sestry bolo nielen povolaním, ale aj ich poslaním.


p. Bírešová (vľavo, oddelenie kardiológie)

p. Bizovská (vľavo, OAIM)

p. Káčerová (šiesta z ľava, oddelenie akútnej kardiológie)

Tuesday 02 June 2015 - 07:25:24 | verzia pre tlačstrana:       >>  
Copyright © 2009-2013 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.